VŠLG
MENU

Ubytování

Ubytování studentů Vysoké školy logistiky o.p.s. je zajišťováno přes studijní oddělení.

Rezervaci na ubytování je nutné zaslat nejméně 3 dny před jeho uskutečněním na níže uvedený kontakt.

Kontaktní osoba: Martina Bijová – martina.bijova@vslg.cz