VŠLG
MENU

Program MBA

MBA studium se skládá z těchto modulů

Manažerský modul je zaměřen na zvyšování manažerských kompetencí řídícího pracovníka. Je založen na efektivním propojení teoretických znalostí, praktických zkušeností a dovedností s důrazem na logistické procesy.

Technologický modul upevňuje a rozšiřuje odborné zaměření pracovníka v logistice (procesně jde o řízení a usměrnění logistických procesů manažerů – řídících pracovníků všech druhů organizací včetně veřejné správy využívajících moderní technologie).

Modul “Závěrečná MBA práce” je řešena po celou dobu studia a je výstupní manažerskou prezentací uchazeče o MBA titul Vysoké školy logistiky. Práce prokazuje schopnost absolventa řešit problémy logistiky systémovým způsobem a s hlubokou odbornou znalostí.

 

Předmětová skladba

  1. Manažerský modul
  • Legislativa, leadership a personální management
  • Management osobního rozvoje – efektivní sebeřízení manažera
  • Pokročilé metody v řízení projektů
  1. Technologický modul
  • Moderní technologie v logistice
  • Pokročilé metody systémového inženýrství
  • Řízení a optimalizace logistických procesů
  • Strategický a bezpečnostní management
  1. Modul Závěrečná MBA práce

Struktura předmětů

Předměty jsou postaveny zejména na případových studiích, na řešení konkrétních problémů, na aplikacích technologií a vybraných postupů tak, aby nově získané kompetence byly využitelné a přenositelné do praxe.

Předměty studia nejsou opakováním Bc/Mgr. studia, ale jsou náplní nového programu celoživotního, kvalifikačního vzdělávání, specificky zaměřeného na potřeby a perspektivy profesionálů v řídících pozicích v oblasti logistiky. Cílem programu je rozvoj jejich znalostí a dovedností.

Anotace předmětů MBA
Organizace studia MBA
Záznamy o studiu
Oborová rada Institutu MBA a profesního vzdělávání