VŠLG
MENU

MBA

Cílem MBA studia je zvýšit kompetence manažera pro oblast logistiky a výrazně podpořit jeho osobnostní růst. Vnějším projevem je prestižní profesní titul MBA zapsaný za jménem.

Studijní program MBA je určen zejména manažerům střední i vrcholové úrovně a všem zástupcům soukromé, státní i neziskové sféry. Získané nadstandardní znalosti tak využijí všichni uchazeči, kteří chtějí získat nové poznatky a užitečné profesní kontakty, seznámit se s aktuálními a perspektivními trendy a získat náskok před konkurencí.

Unikátnost studia MBA na Vysoké škole logistiky

Vysoká škola logistiky byla založena v roce 2004 jako soukromá technická vysoká školou neuniverzitního typu.

Vysoká škola logistiky je v rámci školského systému akreditována pro výuku unikátního – jedinečného studijního oboru Logistika v bakalářském (Bc.) i navazujícím magisterském stupni (Ing). V rámci tohoto zaměření nabízí i manažerské vzdělávání zakončené titulem MBA.

Vysoká škola logistiky je 10. členem Česká asociace MBA škol (CAMBAS – Czech Association of MBA Schools), které sdružuje veřejné a soukromé vzdělávací instituce dbající o úroveň a kvalitu profesního vzdělávání v souladu s mezinárodními standardy.

V programu MBA vyučuje a předává zkušenosti unikátní tým expertů se zkušenostmi na řídících pozicích a mající za sebou úspěšně ukončené projekty aplikované a realizované ve veřejné správě, průmyslové a podnikové praxi. Přednášející ze strany podnikové praxe jsou výrazné a uznávané osobnosti ve svých oborech.