VŠLG
MENU

Doktorské studium

Dopravní
logistika

Vysoká škola logistiky o.p.s. ve spolupráci s Dopravní fakultou ČVUT v Praze nabízí svým absolventům možnost doktorského studia v oboru Dopravní logistika.
Studijní program: P 3713 – LOGISTIKA
Studijní obor: 3706V006 – L – Dopravní logistika