VŠLG
MENU

Doktorské studium

Vysoká škola logistiky spolupracuje s partnerskými vysokými školami i v oblasti doktorského studia.
Jde především o Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Žilinskou univerzitu v Žilině a Technickou univerzitu v Košicích.
V rámci doktorského studia na VŠB-TUO mohou studenti pokračovat ve spolupráci s vědeckopedagogickými pracovníky VŠLG jako se školiteli specialisty.
Doktorské studium se řídí předpisy příslušné univerzity. Vhodná témata disertačních prací budou pro VŠB-TUO k dispozici v průběhu dubna. ŽU v Žilině v březnu a TU Košice dle domluvy.

Přejeme našim absolventům úspěšné získání nejvyššího stupně vysokoškolského vzdělání.

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, prorektor pro strategii a rozvoj