VŠLG
MENU

Studium pro absolventy VOŠ

Vysoká škola logistiky o.p.s. nabízí absolventům vyšších odborných škol individuální formu absolvování bakalářského studia ve zkrácené formě studia. Individuální studium pro absolventy VOŠ je realizováno v prezenční a v kombinované formě studia s dobou studia 1,5 roku (3 semestry).

Individuální studium je nabízeno standardně v Přerově a v  Praze v obou formách studia a ve všech nabízených specializacích: Logistika v doprave, Logistika ve službách a Informatika pro logistiku.

Předpoklady pro přijetí

  • Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.
  • Doložení ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ (vysvědčení a diplom).
  • Absolvování přijímacího pohovoru.

Forma studia

  • Prezenční (denní studium)
  • Kombinovaná (dálkové studium)

Prezenční forma individuálního studia probíhá formou cvičení a přednášek v průběhu pracovního týdne. V rámci studia je zohledněno předchozí studium na VOŠ. Studium se řídí organizací příslušného akademického roku.

Kombinovaná forma individuálního studia – studenti absolvují v rámci každého semestru cca jedenkrát za čtrnáct dnů v pátek od 14:30 hodin do pozdních večerních hodin a v sobotu od 8:30 hodin do odpoledních hodin. Časová dotace k jednotlivým předmětům respektuje předpokládanou shodu se studijními obory absolvované VOŠ. Tato forma je velmi vhodná pro pracující studenty, jimž umožňuje intenzivní, účinnou a profesně zaměřenou výuku, kterou je možné sladit s pracovními a jinými povinnostmi.