VŠLG
MENU

Informatika pro logistiku

Forma a místo studia:

 • prezenční – Přerov, Praha
 • kombinovaná – Přerov, Praha, Bratislava

Cíle studia nově otevřené specializace Informatika pro logistiku

 • Zaměření výuky na moderní informační technologie a jejich uplatnění v procesních činnostech logistiky (dopravní, výrobní, skladovací atp.).
 • Přednost synergie znalostí z oblasti informatiky a logistiky odpovídající aktuálním požadavkům potenciálních zaměstnavatelů.
 • Výuka v učebnách praktické výuky vybudovaných (i z projektu ERDF) pro praktická cvičení v oblasti automatické identifikace, řízení dopravy, modelování a simulace
  v logistice, navrhování logistických systémů a jejich propojení s IS apod.

Rozsah státních závěrečních zkoušek:

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška. Ústní zkouška má dvě povinné disciplíny a třetí disciplína se volí z určených výběrových předmětů.

Povinné předměty státní závěrečné zkoušky:

 • Logistika (základní předmět studijního programu),
 • Informatika pro logistiku (základní předmět specializace)

Volitelné předměty státní závěrečné zkoušky:

 • Řídicí a informační systémy pro logistiku,
 • Zpracování dat,
 • Informační a komunikační technologie.

Profil absolventa studijního oboru:

Absolvent specializace Informatika pro logistiku je odborníkem v oblasti informační podpory logistických procesů. Je odborně vybaven pro oblasti organizace, plánování, řízení a realizace toků zboží v průběhu jeho úplného životního cyklu. Díky vysokému podílu praktické výuky ve spolupráci s firemními partnery dokáže účinně aplikovat moderní informační a komunikační technologie ve všech logistických procesech v duchu iniciativy Průmysl 4.0. Uplatní se především jako pracovník a konzultant v oblasti informačních systémů, zpracování dat
(od průmyslových podniků přes logistická centra až po finanční instituce včetně orgánů státní
a veřejné správy). Dalšími oblastmi uplatnění jsou analytici logistických procesů, správci firemních informačních systémů, oblast automatické identifikace a mnohé další.

Obecné způsobilosti:

 • uplatnění systémového přístupu,
 • zlepšení numerické způsobilosti,
 • získání právního povědomí,
 • jazyková způsobilost v anglickém jazyce.

 Odborné znalosti:

 • řízení a plánování logistických procesů,
 • schopnost navrhovat informační systémy pro logistiku,
 • orientace v moderních informačních technologiích v návaznosti na průmysl 4.0.,
 • znalosti aktuálních manažerských přístupů, podnikových činností a procesů, včetně metod, nástrojů

a technologií (IT) k jejich řízení.

Odborné dovednosti:

 • posuzování a vyhodnocování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství,
 • stanovování průběhů a vazeb výrobních, dopravních a skladovacích činností,
 • komplexní řízení optimalizace skladovacích procesů, optimalizace využívání dopravních prostředků za pomocí simulačních programů,
 • zpracovávat data a provádět analýzy v oblasti plánování, řízení a realizace materiálových toků,
 • aplikovat moderní informační a komunikační technologie v logistických procesech.

Trh práce

Pro absolventy bakalářské specializace Informatika pro logistiku jsou určeny tyto typové pracovní pozice:

 • analytik logistických procesů,
 • správa, vývoj a provoz podnikových informačních systémů,
 • konzultant logistických informačních systémů,
 • vývoj a implementace prvků/systémů automatické identifikace.

Specializace Informatika pro logistiku:

 • Analytik logistických procesů,
 • Správce, vývojář a provozovatel podnikových informačních systémů,
 • Konzultant logistických informačních systémů,,
 • Vývojář a realizátor prvků/systémů automatické identifikace.

Kód specializace: 104104BP13