VŠLG
MENU

Bakalářské studium

Nově nabízené specializace

Logistika
v dopravě

Cíl specializace Logistika v dopravě:

 • Zaměření výuky na zvládnutí progresivních trendů dopravní logistiky a jejich uplatnění v základních druzích dopravy s akcentem na intermodalitu a komodalitu.
 • Rozhodující podíl dopravních a přepravních procesů na správnou funkci logistických řetězců.
 • Vyvážená skladba technických, technologických a manažérských složek přípravy odborníků splňujících současné požadavky praxe logistických, zasílatelských a dopravních subjektů.
Logistika
ve službách

Cíl specializace Logistika ve službách:

 • Zaměření výuky na konkrétní služby – jejich specifika (služby  liberalizované, služby hospodářské povahy i služby veřejné), a to z pohledu poskytovatelů i uživatelů, přičemž jsou dodržovány zásady a principy základních logistických charakteristik.
 • Využití moderní výpočetní techniky pro zpracování prezentací dat pro logistické potřeby.
 • V rámci cvičení pro prezenční formu studia využití laboratoří praktické výuky, kde
  u vybraných služeb možno simulovat logistické procesy a dále je aplikovat
  na praktických příkladech.
 • Vyžádané přednášky odborníků z praxe z oblasti služeb veřejného i soukromého sektoru včetně odborných exkurzí.
Informatika pro logistiku

Cíl specializace Informatika pro logistiku:

 • Zaměření výuky na moderní informační technologie a jejich uplatnění v procesních činnostech logistiky (dopravní, výrobní, skladovací atp.).
 • Přednost synergie znalostí z oblasti informatiky a logistiky odpovídající aktuálním požadavkům potenciálních zaměstnavatelů.
 • Výuka v učebnách praktické výuky vybudovaných (i z projektu ERDF) pro praktická cvičení v oblasti automatické identifikace, řízení dopravy, modelování a simulace
  v logistice, navrhování logistických systémů a jejich propojení s IS apod.