VŠLG
MENU

Přihláška a podmínky přijetí

Minimální podmínky přijetí

Přihláška

Přihlášku ke studiu MBA zasílejte na email vslg@vslg.cz.

Přihláška ke stažení zde

Přihlášku je možno podat: elektronicky, poštou nebo osobně na studijní oddělení školy.

Přihláška ke studiu MBA není zpoplatněna.

Přihlášky jsou přijímány průběžně.

Předpoklad zahájení dalšího běhu programu MBA je v dubnu 2021.