VŠLG
MENU

Přihláška a podmínky přijetí

Minimální podmínky přijetí

Přihláška

Přihlášku ke studiu MBA zasílejte na email vslg@vslg.cz.

Přihláška ke stažení zde

Přihlášku je možno podat: elektronicky, poštou nebo osobně na studijní oddělení školy.

Přihláška ke studiu MBA není zpoplatněna.

Termín podání přihlášky:

  1. termín do 20.6.2020
  2. termín do 20.8.2020