VŠLG
MENU

Vystupující hosté – experti

doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.

Mozkový chirurg, neurochirurg, emeritní primář neurorchirurgického oddělení, iniciátor a zakladatel experimentů v oblasti telemedicíny, vedoucí lékař rehabilitačního centra Lázní Darkov, vedoucí Ústavu rehabilitace LF OSU. Výzkumný a vědecký pracovník LF OSU zabývající se logistickými procesy spojenými s neurochirurgickými a robotickými operaci v oblasti páteře a mozku.

Ing. Jitka Jašková, LL.M.

Členka vrcholového managementu a expert na strategické řízení. Pracovala více jak 25 let ve vedoucích pozicích velkých organizací a nastavila procesy spojené s jejich řízením. Úspěšně se zabývá nástupnictvím v organizacích spojeném s řízením a přípravou  talentů.  Je certifikovaným tutorem manažerských dovedností MPSV a právním expertem v oblastech ochrany osobních údajů.

Mgr. Antonín Hradil, koncertní mistr

Koncertní mistr Moravské filharmonie, Českého národního symfonického orchestru, dlouholetý umělecký vedoucí a dirigent Pražského komorního orchestru. Zabývá se řízením specifických logistických procesů založených na harmonizaci a orchestrací velkých  symfonických celků. Vedl odborné interpretační kurzy na prestižní San Francisco Conservatory of Music (USA). Svůj um a talent prezentoval v prestižních světových koncertních sálech. Jeho práce byla oceněna významnými a uznávanými osobnostmi.

Petr Eliáš, CEO

Předseda představenstva  INSPECTUM a.s., investor do progresivních technologických firem (iTECH21, DC PORT), ale také projekční kanceláře pro logistiku a sklady STEMIO, zvaný přednášející na odborných setkáních, expert předávající své zkušenosti studentům vysokých škol, podnikatel naplňující baťovské principy řízení, který svou edukační životní cestu volil sám svým zájmem a obrovskou pílí. Ve své praxi úspěšně realizoval desítky projektů s pokročilou logistikou ve více zemích světa. Je aktivním podporovatelem řady společensky a sociálně významných vzdělávacích a osobnost rozvíjejících projektů (např. projekty zaměřeny na pomoc českým/slovenským dětem, podpora začínajících podnikatelů).

Ing. Vít Štěpánek, CTO

Ředitel divize informačních a komunikačních technologií (NWT a.s.). Zastával řadu významných pozic spojených se strategickým rozhodováním,  např. ministerský rada a člen rady eHealth – vedoucí sekce Telemedicína (MZČR, ředitel odboru informačních technologií (Czechinvest). Ve své praxi úspěšně realizoval desítky projektů s pokročilou informační logistikou ve více zemích světa. Je aktivním podporovatelem řady společensky a kulturně významných vzdělávacích a osobnost rozvíjejících projektů.