VŠLG
MENU

Profil přednášejících

doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Ředitel Institutu MBA a profesního vzdělávání, emeritní rektor Vysoké školy logistiky. Na pozici generálního ředitele velkých organizací vedl a realizoval projekty spojené s návrhy a výstavbou dopravních staveb. V oblasti aplikovaného výzkumu se zabývá návrhy a řešením strategických logistických problémů včetně oblastí kritické infrastruktury. Realizoval dopravní stavby a řešení dopravních systémů na území např. Rakouska, Česka, Slovenska, Polska, Ruské federace, Ukrajiny, Uzbekistánu.

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Profesor systémového inženýrství, ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence, odborný garant studia MBA. Garantuje a řídí činnost laboratoře penetračních testů a verifikačního centra průmyslových a logistických blockchain transakcí. Vedl a realizoval řadu rozsáhlých inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu. V oblastech informační logistiky vedl specifické projekty pro silové složky států V4.

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Rektor Vysoké školy logistiky, řešitel řady inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu spojených s technologiemi řízení dopravy typu TAČR.  Působí v roli prezidenta České logistické asociace.

prof. Ing. Jacek Dworzecki, Ph.D.

Řešitel bezpečnostně inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu spojených s rozvojem kritické infrastruktury v Polsku a na Slovensku. Výstupy jeho práce jsou spojeny s oblastí inteligentního modelování, simulace a optimalizace logistických procesů v silových a represivních složkách státu. V pozici hostujícího profesora působil ve více zemích EU.

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

Proděkan pro tvůrčí činnosti a zástupce děkana Fakulty aplikované informatiky. Vedl desítky výzkumných a v průmyslu realizovaných inženýrských projektů spojených s modelováním a optimalizací výrobních logistických procesů. Přednášel v řadě států EU.

doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Vedoucí pracovník laboratoře umělé inteligence, řešitel řady inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu typu GAČR / TAČR spojených s aplikacemi umělé inteligence analýzou dat a kryptografií. Přednášel v řadě států Evropy, Asie a Ameriky.

doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Ředitel Ústavu logistiky a managementu dopravy, Fakulta dopravní,  ČVUT Praha, předseda oborové rady doktorského studia Logistiky na ČVUT, řešitel řady inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu.

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

Prorektor Vysoké školy logistiky, řešitel řady inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu spojených s řízením strojů a procesů, zabývá se virtuální realitou a technologiemi automatické identifikace spojených s Průmyslem 4.0. Úspěšně řešil velké projekty typu TAČR.

Ing. Pavel Vařacha, Ph.D.

Odborný pracovník Ústavu informatiky a umělé inteligence, řešitel řady významných inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu typu TAČR. Výstupy jeho práce jsou spojeny s oblastí inteligentního modelování, simulace a optimalizace logistických procesů. Spolupracuje na vývoji inteligentních robotických systémů s pokročilou logistikou komunikace. Úzce spolupracuje s výzkumným pracovišti v El Pasu (Texas, USA) a University of Tokio (Japonsko).

Ing. Libor Kavka, Ph.D.

Prorektor Vysoké školy logistiky, řešitel inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu typu GAČR. Výstupy jeho práce jsou spojeny s oblastí inteligentního modelování, simulace a optimalizace logistických procesů v oblasti energetických sítí.

Ing. Robert Bucki, Ph.D.

Řešitel inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu spojených s oblastí inteligentního modelování, simulace a optimalizace logistických procesů ve službách a výrobních podnicích v Polsku.