VŠLG
MENU

Poplatek za studium

80 000 Kč (splatný ve třech splátkách nebo dle smluvně sjednaného individuálního splátkového kalendáře)