VŠLG
MENU

Témata doktorského studia

Vysoká škola logistiky o.p.s. ve spolupráci s Dopravní fakultou Českého vysokého učení technického v Praze nabízí svým absolventům možnost doktorského studia v oboru Logistika. Témata doktorských disertačních prací.

Studijní program:
P 3713 – LOGISTIKA

Studijní obor:

3706V006 – L – Dopravní logistika