VŠLG
MENU

Informatika pro logistiku

Forma a místo studia:

 • prezenční – Přerov
 • kombinovaná – Přerov

Cíle studia nově otevřené specializace Informatika pro logistiku

Cílem této specializace je připravit odborníky pro řízení logistických a dodavatelských řetězců s důrazem na tyto aspekty:

 • Zaměření na technické předměty studia.
 • Výuku v učebnách praktické výuky pro získání a ověření praktických dovedností během studia.
 • Odborná praxe v rozsahu 12 týdnů během studia ve firmách na odpovídajících pozicích.
 • Zapojení odborníků z praxe do výuky formou vyžádaných přednášek a odborné exkurze.

Cílem specializace Informatika pro logistiku je navíc:

 • Výuka je zaměřena na moderní informační technologie a jejich uplatnění v procesních činnostech logistiky (dopravní, výrobní, skladovací atd.).
 • Přednost synergie znalostí z oblasti informatiky a logistiky odpovídající aktuálním požadavkům potenciálních zaměstnavatelů.
 • Výuka v učebnách praktické výuky vybudovaných pro praktické cvičení v oblasti automatické identifikace, řízení dopravy, modelování a simulace v logistice, navrhování logistických systémů a jejich propojení s IS apod.

Rozsah státních závěrečních zkoušek:

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška. Ústní zkouška má dvě povinné disciplíny a třetí disciplína se volí z určených výběrových předmětů.

Povinné předměty státní závěrečné zkoušky:

 1. Logistika
 2. Informační management

Volitelné předměty státní závěrečné zkoušky:

 1. Informační a komunikační technologie
 2. Řídící a informační systémy
 3. Zpracování dat

Profil absolventa studijního oboru:

Absolvent specializace Informatika pro logistiku je odborníkem v oblasti informační podpory logistických procesů. Je odborně vybaven pro oblasti organizace, plánování, řízení a realizace toků zboží v průběhu jeho úplného životního cyklu. Díky vysokému podílu praktické výuky ve spolupráci s firemními partnery dokáže účinně aplikovat moderní informační a komunikační technologie ve všech logistických procesech v duchu iniciativy Průmysl 4.0. Uplatní se především jako pracovník a konzultant v oblasti informačních systémů, zpracování dat (od průmyslových podniků přes logistická centra až po finanční instituce včetně orgánů státní a veřejné správy). Dalšími oblastmi uplatnění jsou analytici logistických procesů, správci firemních informačních systémů, oblast automatické identifikace a mnohé další.

Obecné způsobilosti:

 • uplatnění systémového přístupu,
 • zlepšení numerické způsobilosti,
 • získání právního povědomí,
 • jazyková způsobilost v anglickém jazyce.

Odborné znalosti:

 • řízení a plánování logistických procesů,
 • navrhovat informační systémy pro logistiku,
 • orientovat se v moderních informačních technologií v návaznosti na průmysl 4.0.,
 • znalosti aktuálních manažerských přístupů, podnikových činností a procesů, včetně metod, nástrojů
  a technologií (IT) k jejich řízení.

Odborné dovednosti:

 • posuzování a vyhodnocování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství,
 • stanovování průběhů a vazeb výrobních, dopravních a skladovacích činností,
 • komplexní řízení optimalizace skladovacích procesů, optimalizace využívání dopravních prostředků za pomocí simulačních programů,
 • zpracovávat data a provádět analýzy v oblasti plánování, řízení a realizace materiálových toků,
 • aplikovat moderní informační a komunikační technologie v logistických procesech.

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů specializace Informatika pro logistiku na trhu práce

 • analytik logistických procesů,
 • konzultant logistických informačních systémů,
 • správa, vývoj a provoz podnikových informačních systémů,
 • vývoj a implementace prvků/systémů automatické identifikace.
 • Předností absolventů je synergie znalostí z oblasti informatiky se znalostmi logistiky.

Potenciální pracovní pozice absolventů studia lze identifikovat v rámci národní soustavy povolání především v oblasti Logistik specialista (Logistik skladových operací specialista, Logistik v dopravě a přepravě specialista, Logistik výroby specialista).