VŠLG
MENU

Navazující magisterské studium

Řádný termín: 14. – 18. 6. 2021
Mimořádný termín: 6. – 10. 9. 2021
Podání přihlášky: od 26. 4. do 6. 5. 2021

Součástí státní závěrečné zkoušky v programu Logistika (nová akreditace)

– obhajoba diplomové práce,
– ústní zkoušky z předmětů:

dvou povinných:

a jednoho volitelného:

*    předměty pro profilaci Logistika řízení dopravních procesů
** předměty pro profilaci Logistika řízení výrobních procesů

Součástí státní závěrečné zkoušky v programu Logistika,
studijní obor Logistika
(stará akreditace)

– obhajoba diplomové práce,
– ústní zkoušky z předmětů:

dvou povinných:

a jednoho volitelného:

více informací na u:\\!!! Info_ruzne\_Statnice_navazujici-magisterske studium
(od 1. 2. 2021)