VŠLG
MENU

Bakalářské studium

Řádný termín: 7. 6. – 11. 6. 2021
Mimořádný termín: 6. – 10. 9. 2021
Podání přihlášky: od 26. 4. do 6. 5. 2021

Součástí státní závěrečné zkoušky ve specializaci DOL je
– obhajoba bakalářské práce,
– ústní zkoušky ze tří předmětů:
dvou povinných:

a jednoho volitelného:

Součástí státní závěrečné zkoušky ve specializaci LOS je
– obhajoba bakalářské práce,
– ústní zkoušky ze tří předmětů:
dvou povinných:

a jednoho volitelného:

Součástí státní závěrečné zkoušky ve specializaci INM je
– obhajoba bakalářské práce,
– ústní zkoušky ze tří předmětů:
dvou povinných:

a jednoho volitelného:

Součástí státní závěrečné zkoušky ve specializaci IPL je
– obhajoba bakalářské práce,
– ústní zkoušky ze tří předmětů:
dvou povinných:

a jednoho volitelného:

Součástí státní závěrečné zkoušky ve specializaci LVD je
– obhajoba bakalářské práce,
– ústní zkoušky ze tří předmětů:
dvou povinných:

a jednoho volitelného:

Součástí státní závěrečné zkoušky ve specializaci LVS je
– obhajoba bakalářské práce,
– ústní zkoušky ze tří předmětů:
dvou povinných:

a jednoho volitelného:

více informací na u:\\!!! Info_ruzne\Statnice_bakalari  (­ od 1. 2. 2021)