VŠLG
MENU

Poplatek za studium

Letní semestr

Termín splatnosti : 11. 2. 2019
Účet číslo 86-7184480257/0100
(pro platby ze zahraničí IBAN: CZ1901000000867184480257; SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX)
VS  =  rodné číslo studenta

Bakalářské studium – prezenční forma studia

  1. ročník 19 500 Kč / semestr
  2. ročník 20 000 Kč / semestr
  3. ročník 19 000 Kč / semestr

Bakalářské studium – prezenční forma studia zkrácená forma studia

2. semestr 19 500 Kč / semestr

Bakalářské studium – kombinovaná forma studia

  1. ročník 19 000 Kč / semestr
  2. ročník 19 500 Kč / semestr
  3. ročník 18 500 Kč / semestr

Navazující magisterské studium – prezenční i kombinovaná forma studia

  1. ročník 20 500 Kč / semestr
  2. ročník 20 500 Kč / semestr