VŠLG
MENU

Poplatek za studium

Letní semestr

Termín splatnosti : 12. 2. 2021
Účet číslo 86-7184480257/0100
(pro platby ze zahraničí IBAN: CZ1901000000867184480257; SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX)
VS  =  rodné číslo studenta

Bakalářské studium – prezenční forma studia

1.ročník 19 500 Kč/semestr

2. ročník 20 000 Kč / semestr

3. ročník 19 000 Kč / semestr

Bakalářské studium – prezenční forma studia zkrácená forma studia

2.semestr 19 500 Kč/semestr

Bakalářské studium – kombinovaná forma studia

1.ročník 19 500 Kč/semestr

2. ročník 19 500 Kč / semestr

3. ročník 18 500 Kč / semestr

Navazující magisterské studium – prezenční i kombinovaná forma studia

1. ročník 21 000 Kč/ semestr

2. ročník 21 000 Kč / semestr