VŠLG
MENU

Edukační centra

Vysokou školu logistiky můžete momentálně studovat ve dvou edukačních centrech – Přerov a Praha. V Praze jsou k dispozici jak kombinovaná, tak i prezenční forma studia a to jak v bakalářských oborech (Dopravní logistika, Logistika služebInformatika pro logistiku,  Logistika cestovního ruchu, Informační management), tak v navazujícím magisterském oboru Logistika. V Přerově lze pak kromě výše uvedeného studovat rovněž doktorské studium.