VŠLG
MENU

Edukační centra

Vysokou školu logistiky můžete  studovat ve dvou edukačních centrech v Přerově a Praze, a to v prezenční a kombinované formě studia v profesně zaměřeném bakalářském programu Logistika, který nabízí specializace Logistika v dopravě, Logistika ve službách, Informatika pro logistiku. Profesně zaměřený navazující magisterský studijní program Logistika nabízí profilace Logistika a řízení dopravních procesů a Logistika řízení výrobních procesů. V Přerově lze pak kromě výše uvedeného studovat rovněž doktorské studium.