VŠLG
MENU

Erasmus na VŠLG

Vysoká škola logistiky o.p.s. umožňuje svým zaměstnancům a studentům vycestovat do Programových zemí, kterými jsou všechny členské státy EU a některé země mimo EU.

Mobilita studentů logistiky

Studentské a pedagogické výměny jsou nesmírně přínosné pro obě strany. Přijíždějící studenti obohacují akademické diskuse na seminářích o jiné úhly pohledu a odlišné přístupy, podněcují naše studenty k hlubšímu zamyšlení a většímu respektu ke kulturním odlišnostem.

Veškeré informace a dokumenty naleznete v Příručce mobilit VŠLG