VŠLG
MENU

Erasmus

O programu

Kontaktní osoba pro Erasmus

Mgr. Veronika Matějíčková

Místnost: 203

Lektorka anglického jazyka

Vysoká škola logistiky je držitelem platné listiny programu ErasmusPlus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Díky programu Erasmus Plus mohou studenti strávit semestr až rok v každém studijním cyklu studiem na zahraniční vysoké škole, až rok získávat zkušenosti v libovolných zahraničních firmách, akademičtí pracovníci mohou získat zkušenosti s výukou na zahraniční instituci, účastnit se workshopů, a zvyšovat si kvalifikaci.

Vysoká škola logistiky navazuje na úspěšné zapojení do projektového období Erasmus+ 2014-2020, kdy mohla z přiděleného grantu finančně podpořit desítky svých studentů při semestrálním studiu na zahraničních partnerských institucích a zejména při praktických stážích v evropských státech. Projektovou žádost ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) pro navazující sedmileté období 2021-2027 opět získala a bude tak i nadále pokračovat v podpoře studentů a zaměstnanců v přidružených mezinárodních aktivitách v rámci programu Erasmus+.

Mezi hlavní aktivity programu Erasmus+ patří:

  • studijní pobyty studentů vysokých škol v délce 3-12 měsíců,
  • pracovní stáže studentů v zahraničních institucích a firmách v délce 2-12 měsíců,
  • výukové pobyty pedagogických pracovníků a
  • školení pedagogických a nepedagogických zaměstnanců vysokoškolské institucí.

Studenti mohou vycestovat na 1 rok v každém cyklu svého vysokoškolského vzdělávání, mohou libovolně kombinovat studium i pracovní stáž. Vedle studia a odbornosti je pro každého velmi důležitou součástí využívání cizího jazyka, zlepšení komunikačních schopností a sociálních dovedností, nebo získání praktických pracovních zkušeností. Tyto zkušenosti oceňují především zaměstnavatelé. Student se také potká s kolegy z celé Evropy, a jejich přátelství pak mnohdy trvají po celý život.

Zahraniční partnerské instituce:

Lotyšsko Latvian Maritime Academy www.latja.lv
Lotyšsko Ventspils University of Applied Sciences www.venta.lv
Belgie Limburg Catholic University College www.khlim.be
Turecko Yeditepe University www.yeditepe.edu.tr
Finsko Turku University of Applied Sciences www.tuas.fi
Polsko International University of Transport and Logistics, Wroclaw www.mwslit.com
Polsko National Defense University, Warszawa www.aon.edu.pl
Polsko Opole University of Technology www.po.opole.pl
Portugalsko Polytechnic Institute of Braganca www.ipb.pt
Slovinsko College of Traffic and Transport, Maribor www.vpsmb.net
Litva Vilnius College of Technologies and Design www.vtdko.lt
Slovensko Technická Univerzita v Kosiciach www.tuke.sk
Slovensko Žilinská univerzita v Žilině www.uniza.sk
Chorvatsko University of Rijeka www.uniri.hr

Další informace o programu Erasmus+ naleznete na:

  • stránkách Domu zahraniční spolupráce, (https://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/)
  • na portálu programu Erasmus+, (https://www.naerasmusplus.cz)
  • nebo na oficiálních stránkách Evropské komise. (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_cs)