VŠLG
MENU

Erasmus

O programu

Kontaktní osoba pro Erasmus

Mgr. Veronika Matějíčková

Místnost: 203

Lektorka anglického jazyka

Vysoká škola logistiky je držitelem platné listiny programu ErasmusPlus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Díky programu Erasmus Plus mohou studenti strávit semestr až rok v každém studijním cyklu studiem na zahraniční vysoké škole, až rok získávat zkušenosti v libovolných zahraničních firmách, akademičtí pracovníci mohou získat zkušenosti s výukou na zahraniční instituci, účastnit se workshopů, a zvyšovat si kvalifikaci.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie pro období 2014–2020, který je zaměřen na terciální vzdělávání a na podporu odborného vzdělávání a spolupráci institucí na vysokoškolské úrovni. Tento program je určen především studentům, pedagogům a zaměstnancům vysokoškolských institucí, ale také odborníkům z praxe, zvaným řečníkům, specialistům a školitelům z podniků a firem.

Cílem programu je podpořit spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, zkvalitnit odbornou i jazykovou výuku a připravenost studentů.

Mezi hlavní aktivity programu Erasmus+ patří:

  • studijní pobyty studentů vysokých škol v délce 3-12 měsíců,
  • pracovní stáže studentů v zahraničních institucích a firmách v délce 2-12 měsíců,
  • výukové pobyty pedagogických pracovníků a
  • školení pedagogických a nepedagogických zaměstnanců vysokoškolské institucí.

Studenti mohou vycestovat na 1 rok v každém cyklu svého vysokoškolského vzdělávání, mohou libovolně kombinovat studium i pracovní stáž. Vedle studia a odbornosti je pro každého velmi důležitou součástí využívání cizího jazyka, zlepšení komunikačních schopností a sociálních dovedností, nebo získání praktických pracovních zkušeností. Tyto zkušenosti oceňují především zaměstnavatelé. Student se také potká s kolegy z celé Evropy, a jejich přátelství pak mnohdy trvají po celý život…

Další informace o programu Erasmus+ naleznete na:

  • stránkách Domu zahraniční spolupráce, (https://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/)
  • na portálu programu Erasmus+, (https://www.naerasmusplus.cz)
  • nebo na oficiálních stránkách Evropské komise. (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_cs)