VŠLG
MENU

Přístup do NDK-COVID prodloužen

02.02.2021

Národní knihovna získala souhlas s prodloužením přístupu k Národní digitální knihovně (NDK-COVID) do 12. 2. 2021, a to zejména s ohledem na probíhající jednání zástupců Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) se členy vlády. Kolektivní správci DILIA a OOA-S na žádost generálního ředitele Národní knihovny ČR Víta Richtera vyjádřili souhlas s prodloužením termínu a uzavření dodatku k licenční smlouvě. Tato dohoda umožňuje studentům a pedagogům vyšších odborných a vysokých škol i vědeckým pracovníkům přístup k digitalizovaným knihovním fondům online. Zobrazené dokumenty lze pouze číst, nelze zhotovit tištěnou nebo digitální kopii a není umožněno stahování. Ve stejném režimu budou zpřístupněny digitální knihovny Moravské zemské knihovny v Brně, Knihovny Akademie věd ČR, Národní technické knihovny, Městské knihovny v Praze a Univerzity Karlovy. Autor nebo jiný nositel autorských práv může i nadále samozřejmě požádat o vyřazení svých děl z této služby.

Více např. zde https://text.nkp.cz/aktuality/aktuality/ndk-covid (neaktualizované datum 5.2.2021).

Způsob přihlášení na https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/narodni-digitalni-knihovna-covid, https://ndk.cz/knihinst.