VŠLG
MENU

Prezentujeme své příspěvky na 19. konferenci SGEM

01.07.2019

Další rok v řadě využívá Vysoká škola logistiky možnost prezentovat práci svých pedagogů na mezinárodním poli. Letos jde o následující příspěvky:

  • V sekci Informatics to je příspěvek Digital Twins in the Production Organization autorů doc. O. Kodym, Dr. L. Kavka, Dr. L. Tvrdoň a doc. Z. Čujan;
  • V sekci Hydrology and Water Resources to je příspěvek Flood Evacuation Modeling and Planning in Czech Local Crisis Planning Practice autorů Dr. K. Peterek, Ing. B. Kalupová, Dr. I. Dočkalíková a prof. M. Seidl;
  • V sekci Education and Acreditation to jsou příspěvky Principles of Industry 4.0 in Teaching of Logistics autorů Dr. L. Kavka, doc. O. Kodym, Dr. M. Sedláček a Dr. M. Rohleder a Acquisition Forms and Methods Of Education in the Context of Good Practice autorů B. Kalupová, I. Dočkalíková, K. Peterek a M. Turek.

Doc. Kodym na konferenci předsedá sekci Informatics. Naše příspěvky budou opět vyvěšeny jako postery v odborných učebnách VŠLG.

SGEM je mezinárodní multioborová vědecká geokonference. Jednání probíhají ve 28 odborných sekcích. Na konferenci bylo přijato přibližně 1500 příspěvků, které jsou oponovány a publikovány v konferenčních sbornících a indexovány v citačních databázích Clarivate (WoS), Scopus a dalších.

Oldřich Kodym