VŠLG
MENU

Přeprava zboží potrubní dopravou po Evropě

12.03.2014

Ve čtvrtek 6. března 2014 se na Vysoké škole logistiky o.p.s. sešla pracovní skupina
pro přípravu řešení projektu Potrubní doprava zboží, tvořená zástupci významných vysokých škol a univerzit: Vysoké školy logistiky, ČVUT Praha – Fakulty dopravní,
Technické univerzity v Košiciach – Fakulty BERG, UP Pardubice – DFJP Katedry kvantitativních metod v dopravě, Politechniky Opolska z Polska, Univerzity Palackého
v Olomouci – PřF Katedry geoinformatiky a společnosti Energie – stavební a báňská, Praha.
Hlavním smyslem tohoto projektu je dostat materiál přepravovaný po silnicích kamionovou dopravou pod zem, z důvodů např. zrychlení dopravy, zlepšení ekologie, možnosti přepravy různých druhů materiálů bez chlazení, zvýšení pracovních možností. Přerovské aktuality…