VŠLG
MENU

Přednáška Strategie rozvoje dopravy na půdě naší vysoké školy

21.02.2018

Koncepci rozvoje dopravy a strategické dokumenty k této problematice představila studentům oboru Dopravní logistika Ing. Slabá, Ph.D., která pracuje na oddělení dopravní politiky a čisté mobility, jenž je součástí Odboru strategie Ministerstva dopravy České republiky. V úvodu studentům přiblížila strukturu ministerstva dopravy a činnost pracovníků odboru strategie. Poukázala na význam dopravy pro jednotlivce i národní hospodářství. V další části se podrobně věnovala strategickým dokumentům týkajícím se rozvoje dopravní infrastruktury, budování vysokorychlostních tratí, současné koncepci nákladní dopravy s výhledem až do roku 2030, problematice kombinované přepravy a vodní dopravy. Poukázala na problémy, se kterými se doprava v Evropě a v ČR v současné době potýká. Studenty nejvíce zaujala část týkající se čisté mobility a aktivně se zapojili do diskuze.