VŠLG
MENU

Přednáška Efektivita dodavatelského řetězce

22.10.2019

Na VŠLG proběhla přednáška Ing. Tomáše Martocha, senior manažera ECR. Přednáška byla zaměřena na efektivitu dodavatelského řetězce až ke koncovému zákazníkovi. Ing Martoch představil průřez aktivit ECR na jednotlivých projektech řešených ve spolupráci s výrobci, dopravci, distributory a obchodními řetězci. Dotknul se i jiných oblastí. Jednotlivá dílčí témata vhodně doplnila znalosti studentů, které získávají v jednotlivých odborných předmětech. Na závěr ocenili studenti i pedagogové přednášejícího potleskem. Spolupráce s ECR i GS1 bude pokračovat jak dalšími přednáškami, tak i například tématy závěrečných prací.

ECR – Efficient Consumer Response, česky „účinná odpověď na spotřebitele“ je společná iniciativa výrobců a zástupců dodavatelských a obchodních řetězců, jejímž cílem je pružněji reagovat na poptávku zákazníků a optimalizovat procesy pohybu výrobku od výrobcovy expedice přes logistické a dodavatelské řetězce až ke konečnému spotřebiteli, lépe, rychleji, s nižšími náklady a trvale udržitelným způsobem.

GS1 Czech Republic je licencovaným pracovištěm pro registraci do Systému GS1 na území České republiky. Uživatelům poskytuje metodické, výukové a koordinační služby a podporu pro implementaci standardů GS1.

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym