VŠLG
MENU

Pozvánka na slavnostní promoce 29. a 30. 6. 2018

25.06.2018

V pátek 29. června 2018 proběhne v Městském kulturním domě v Přerově slavnostní akt předání diplomů úspěšným absolventům navazujícího magisterského studia studijního programu Logistika, studijního oboru Logistika.

Absolventi budou promovat v těchto skupinách:

1. promoční skupina – promováni budou absolventi prezenční a kombinované formy studia s místem studia v Přerově

  • sraz promujících a nácvik v 8:00 h., začátek aktu v 9:30 h.

2. promoční skupina – promováni budou absolventi kombinované formy studia s místem studia v Praze a absolventi prezenční a kombinované formy studia s místem studia v Přerově

  • sraz promujících a nácvik v 10:30 h., začátek aktu v 11:30 h.

3. promoční skupina – promováni budou absolventi kombinované formy studia s místem studia v Přerově

  • sraz promujících a nácvik v 12:30 h., začátek aktu v 13:30 h.

V sobotu 30. června 2018 proběhne v Městském kulturním domě v Přerově slavnostní akt předání diplomů úspěšným absolventům bakalářského studia studijního programu Logistika, studijních oborů Dopravní logistika, Logistika služeb, Logistika cestovního ruchu a Informačního managementu.

Absolventi budou promovat v těchto skupinách:

1. promoční skupina – promováni budou absolventi prezenční a kombinované formy studia s místem studia v Přerově

  • sraz promujících a nácvik v 8:00 h., začátek aktu v 9:30 h.

2. promoční skupina – promováni budou absolventi kombinované formy studia s místem studia v Praze a absolventi kombinované formy studia s místem studia v Přerově

  • sraz promujících a nácvik v 10:30 h., začátek aktu v 11:30 h.

Na slavnostní promoci jsou taktéž srdečně zváni rodinní příslušníci, známí a přátelé úspěšných absolventů studia.