VŠLG
MENU

5. ročník konference Pokrokové metody v logistice

18.03.2020

Vzhledem k aktuálně vyhlášenému nouzovému stavu a k dalším opatřením se konference v původně stanoveném termínu neuskuteční. V případě příznivého vývoje by se konference mohla konat v zimním semestru příštího akademického roku. Informaci o novém termínu najdete na tomto webu.

Za výbor konference

Oldřich Kodym