VŠLG
MENU

Opatření při omezení provozu VŠLG od 10. května 2021 v souvislosti s Covid-19

09.05.2021

Výuka na VŠLG bude do konce období výuky letního semestru AR 2021/2022 probíhat distančně.

Individuální konzultace, poradenské služby nebo jiné individuální činnosti jsou možné (pouze jeden studenta a jedna jiná osoba).

Zkoušení studentů se doporučuje za osobní přítomnosti studenta individuálně. V případě zkoušení více studentů současně v jedné místnosti a čase se doporučuje distanční forma. Při osobní přítomnosti studentů na zkouškách se nařizuje dodržení rozestupů mezi jednotlivými osobami minimálně 1,5 metru. Dále se doporučuje počet osob ve stejném čase v jedné učebně do 15 osob, u posluchárny do 30 osob.

Student a uchazeč o studium musí pro osobní přítomnost v budovách VŠLG, vyjma individuálních činností (jeden studen a jiná osoba), podstoupit testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 v souladu s platným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Podmínky k testování či prokazování se jiným dokladem jsou uvedeny v interním předpisu a přílohách usnesení vlády 433.

Rozhodnutí rektora Osobní přítomnost studentů a uchazečů na VŠLG v souvislosti s Covid-19 a testováním od 10. 5. 2021, zde.
Usnesení vlády ze dne 3. května 2021 č. 433, Příloha č. 1, zde.
Usnesení vlády ze dne 3. května 2021 č. 433, Příloha č. 2, zde.