VŠLG
MENU

Vybavení školy

Škola má dostatečný počet odborných učeben, které jsou velmi dobře vybaveny moderními pomůckami.

Všechny učebny jsou vybaveny moderním nábytkem, ve všech učebnách se využívají bílé tabule. Každá učebna ve škole je vybavena PC pro vyučujícího, který je připojen do školní sítě i na internet. Přednášející mohou využívat materiály umístěné na discích na souborovém serveru. Současně přednášející provádí zápis do elektronického indexu v systému ISIS. Do systému ISIS vyučující elektronicky zaznamenává i hodnocení v průběhu celého školního roku.

V jedenácti učebnách je PC připojen na dataprojektor. Dalším vybavením učeben s PC jsou také reproduktory. Kromě pevně umístěných projektorů je ve škole využíván pojízdný stojan, na kterém je trvale umístěn notebook, dataprojektor, DVD, vizualizér a reproduktory. Celý systém je vzájemně propojen a vyučující jej snadno obsluhují. Dále je k dispozici přenosný notebook a dataprojektor.

Odborné učebny

Posluchárna

Slouží pro výuku více studentů současně, zejména při přednáškách.

  • Je vybavena dataprojektory.
  • Její kapacita je 88 míst.

Odborné laboratoře

Laboratoř praktické výuky logistiky

Laboratoř je vybavena technikou podporující 3D zobrazení včetně virtuální a rozšířené reality pro vizualizaci systému řízení logistických procesů. Část učebny je zaměřena na využívání RFID prostředků a čárových kódů, probíhá zde praktické měření. Součástí vybavení učebny jsou softwarové simulátory typických logistických a dopravních systémů. Studenti si mohou na počítačových simulátorech ověřit např. provoz železniční dopravy včetně řízení lokomotivy či řízení přepravních a manipulačních prostředků.

Laboratoř praktické výuky modelování a simulace

Jedná se o specializovanou počítačovou učebnu se specifickým simulačním softwarem SW WITNESS a SW Simul 8, což umožňuje např. vytvářet modely ještě neexistujících systémů a navrhnout tak hned napoprvé systém, který svým chováním přesně odpovídá našim představám. Další SW TaraVRbuilder Profi je nástrojem pro snadné a rychlé vytváření dynamických virtuálních výrobních a logistických systémů, jakož i pro plánování v rámci „Digitální továrna“ a „Průmysl 4.0“.

Laboratoř praktické výuky řízení dopravy

Učebna praktické výuky „Dopravní systém“ představuje jednotlivé dopravní systémy ve vzájemném propojení. Dopravní systémy lze prezentovat v jednotlivých sekcích s prvky silniční, železniční, letecké a námořní dopravy, přičemž všechny uvedené prvky jsou funkčně propojené.

Posluchárna

Počítačové učebny

Slouží pro výuku, zejména při cvičeních.

  • Je vybavena PC a dataprojektory.
  • Její kapacita je 22 míst.

Knihovna a studentské centrum (ICT)

  • Půjčování knih a denního tisku.
  • Dále nabízí kopírování, výrobu kroužkové vazby, možnost přístupu na internet.
  • Volně přístupné PC pro studenty

Nápojové a svačinkové automaty

  • Pro studenty jsou k dispozici nápojové automaty (studené a teplé nápoje) a svačinkový automat.

Kopírky

  • Pro studenty jsou v budově VŠLG k dispozici tři kopírky – jedna v první patře na chodbě, druhá ve ruhém patře v knihovně a třetí na chodbě ve třetím patře.