VŠLG
MENU

Úspěšní absolventi, reference

Bc. Miroslav Rec

Obchodní manažer slovensko-německé strojírenské společnosti SPANNER SK, k.s.

Jsem hrdým absolventem Vysoké školy logistiky, o.p.s. v Přerově, bakalářského studia obor Logistika služeb. Od roku 2019 pracuji jako obchodní manažer slovensko-německé strojírenské společnosti SPANNER SK, k.s. v Považské Bystrici. Která působí v oblasti strojírenství již 60 let. Zabýváme se výrobou v oblastech obnovitelných zdrojů energií, recyklace, filtračních systémů a také vývojem vlastních produktů. V oblasti obchodu se pohybuji již 8 let. Pro studium na Vysoké škole logistiky jsem se rozhodl pro její specifické zaměření a to do oblastí ve kterých se od nástupu do praxe pohybuji. Mohl jsem si tak velmi vhodně doplnit mé praktické zkušenosti o teoretické základy v daném oboru. Díky obsahu a skladbě vyučovaných předmětů jsem tak získal pevný základ pro další osobní rozvoj a rozhodně mohu říci, že doplněné vzdělání v této oblasti je významným plusem pro mou budoucí kariéru. Vyzdvihuji skutečnost, že Vysoká škola logistiky je technickou vysokou školou a předměty jako je vysokoškolská matematika, fyzika, manipulační a dopravní prostředky, řízení nákupních strategií a logistika výrobních technologií pomáhají udržet odpovídající úroveň absolventů. V době rozvoje ekonomiky a s tím spojenými požadavky na řešení logistických úloh rozhodně doporučuji studium na této vysoké škole, která právě díky svému zaměření dokáže podpořit následné uplatnění absolventů v praxi.

Ing. Jakub Melzoch

Moje působení v logistice začalo už na střední škole, kdy jsem v rámci brigád a praxí pracoval ve skladu firmy Nestlé, kde jsem nejprve prováděl klasické vyskladňování zboží a následně přešel na administrativu. Přípravou a analýzou dat pro šéfa logistiky jsem se zabýval i zhruba 3 roky v rámci vedlejšího pracovního poměru ve firmě Gillette Czech při současném studiu ČVUT, které ovšem skončilo neúspěchem. Po vojně jsem se na necelých pět let usadil v české pobočce firmy Maersk Line, v divizi zabývající se intermodální přepravou. K plánování železničních a silničních přeprav jsem si přibral i vytváření logisticky zaměřených webových aplikací. Následoval rok ve firmě zajišťující speciální a nadměrné přepravy a poté dva roky v DHL Supply Chain v rozvoji aktivit na poli poskytování komplexních logistických služeb, zejména spojených se skladováním a distribucí. V tomto období jsem se rozhodl dokončit si vzdělání a s ohledem na mé dosavadní profesní zaměření byla pro mě Vysoká škola logistiky jasnou a jedinou volbou. Současně jsem změnil zaměstnavatele a svůj koníček, programování webových aplikací, povýšil na převažující část svého pracovního poměru. V prvních letech jsem vytvářel systém pro řízení kontejnerového terminálu, který jsme tou dobou budovali poblíž Mostu. Bakalářská práce tak nemohla mít jiné téma, než Správa kontejnerových překladišť. Po úspěšné obhajobě bylo dalším logickým krokem magisterské studium. V rámci rozvoje logistických aktivit v areálu kontejnerového překladiště přišlo na řadu využití skladové budovy pro paletové zásilky. Opět bylo nutné vytvořit systém pro řízení, tentokrát skladu a tak se tato webová aplikace stala nosným tématem mé diplomové práce. Úspěšným absolventům sice škola nabízí třetí stupeň vysokoškolského vzdělání ve formě doktorského studia na partnerské Dopravní fakultě ČVUT, ale tentokrát už zvítězila rodina. Naše studijní skupina sice prošla zejména mezi bakalářských a magisterským studiem několika změnami, přesto ale mezi námi zůstala jistá soudržnost a to jak na soukromé, tak i profesní bázi. Díky práci v různých společnostech logistického odvětví a různému zaměření si dokážeme navzájem pomoci i po skončení úspěšného studijního tažení za vyšším vzděláním a odborností.

Ing. Stanislav Mančal

Při studiu na Vysoké škole logistiky jsem pracoval ve spedičních společnostech na různých vedoucích pozicích v dopravě a logistice. Po ukončení studia v roce 2014  jsem se v říjnu 2015 přihlásil na výběrové řízení – pozice hlavní logistik nově vybudovaného laserového centra ELI Beamlines Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Dolních Břežanech
(http://www.eli-beams.eu/cs/) a ve dvoukolovém tendru jsem tuto pozici získal. Laserové centrum se právě dobudovává a po instalaci všech laserových zařízení by mělo poskytovat velmi atraktivní zázemí pro výzkum vědeckým institucím a firmám ze všech koutů světa. Jako hlavní logistik mám se svými pracovníky za úkol zajistit logistiku nejen při dovozu všech laserových technologií, ale hlavně následný servis vědeckým týmům při dovozu a vývozu jejich výzkumných zařízení včetně celních řízení. Dalším úkolem, který mě u firmy čeká, je implementace automatické evidence zařízení, které se bude do ELI Beamlines instalovat a skladových zásob, které budou pro provoz laserových technologií využívány. Na tomto projektu spolupracuji s týmem Ing. Ladislava Půsta, Ph.D., manažerem oddělení pro instalaci technologií. Je to práce velmi zajímavá, tentokrát jsem na straně zákazníků, kteří služby spedičních firem využívají.

Ing. Šárka Tomisová

Absolventka VŠLG v Přerově. V současné době pracuje jako lektor, kouč, konzultant v oblasti logistiky a personalistiky. V oblasti logistiky pracuje především jako lektor, kde vzdělává studenty MBA (Business Institut EDU a.s., Cambridge Business School s.r.o.). Pro firmy a společnosti působí v rámci celé ČR jako lektor a konzultant a to především v oblasti distribuční logistiky, logistiky služeb, personalizace logistiky. V rámci vzdělávání je spoluautorkou rekvalifikačních kurzů, kde rovněž působí jako autorizovaný specialista. Založila Asociaci integrativních koučů, která pracuje především na znalosti koučování a jeho využití v běžné praxi. Pravidelné konference a činnosti tuto organizaci posunuly k žádané obecné znalosti koučinku se svými standardy a výsledky. Neustálý zájem firem na rozvoji personálu rovněž řeší jako personální konzultant, kde mimo jiné působí jako kariérový, výkonový kouč. V této oblasti spolupracuje s firmami, které mají zájem cíleně získávat a pracovat s personálem.

www.lektorpro.cz
lektorpro@email.cz
+420 725 065 160

Ing. Jaromír Ryška

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Logistika a obor Logistika v roce 2014.

Ing. Jaromír Ryška vystudoval Vysokou školu logistiky o.p.s. v Přerově. Vysokou školu logistiky začal studovat od akademického roku 2009/2010 na bakalářském studijním oboru Dopravní logistika. Tento obor ukončil úspěšně státní závěrečnou zkouškou v roce 2012 a dále pokračoval v navazujícím magisterském studiu na Vysoké škole logistiky o.p.s.  Do Finska se nastálo přestěhoval v roce 2012. Momentálně je zaměstnaný jako Product manager pro hokejový obchod a má na starosti nákup a logistiku zboží. Pracuje také jako rozhodčí ledního hokeje.