VŠLG
MENU

Zprávy z projektu

Konec projektu APSYS

30. června 2012 byl ukončen projekt APSYS. Tříleté úsilí odborných i administrativních pracovníků přineslo navázání nových kontaktů, nesčetné zkušenosti a mnoho nových odborných, mnohdy i praktických znalostí problematiky probíraných modulů. Výstupy projektu zůstávají k dispozici pro další práci všem pracovníkům zapojených institucí. V knihovně VŠLG a u mnohých z akademických i ostatních pracovníků jsou k dispozici texty k odborným předmětům, v elektronické podobě máme prezentace z přednášek, konferencí nebo výstupy z jazykových outdoorů.

APSYS běží do cíle

Projekt APSYS – Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV, se blíží konci své realizace. Nyní máme před sebou poslední šestiměsíční monitorovací období, kdy vykazujeme veškeré činnosti, které za tu dobu proběhly. Po ukončení prezenční výuky odborných předmětů proběhlo ověření získaných znalostí formou zpracování odborných článků. Dalším důležitým bodem tohoto období byla konference Propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikové praxe zaměřená na přenos námi nabitých znalostí a zkušeností do praxe. Dále budou firmy využívat odborných publikací a dalších podkladů, které v rámci projektu vznikly a které účastníci projektu využívali ke zvyšování své kvalifikace.

Stále probíhá výuka jazyků, konkrétně angličtiny a ruštiny. Projekt ASPSY bude ukončen v červnu 2012.

Průběžná zpráva z projektu - prosinec 2011

Projekt APSYS vstoupil do další etapy

Posledním červnovým dnem jsme na Vysoké škole logistiky o.p.s. završili prezenční výuku odborných předmětů v rámci projektu APSYS. V říjnu 2010 začala výuka předmětem Metodologie společenských věd, přes další předměty z oblasti managementu, ekonomie, logistiky nebo exaktních metod jsme se dostali až k závěrečným otázkám řešící možnosti financování VaV projektů z prostředků Evropské unie.

Tento projekt ale ještě nekončí, nyní jsme vstoupili do další etapy, ve které budeme ověřovat a prokazovat znalosti získané z této prezenční výuky.

Jazyková příprava, konkrétně angličtiny a ruštiny, pokračuje dle harmonogramu dále.

Průběžná zpráva z projektu - únor 2011