VŠLG
MENU

Problematika dopravy v regionu Smart city 2017

8. 11. 2017

Vysoká škola logistiky o.p.s. se sídlem v Přerově uspořádala 23. 11. 2017 konferenci na téma „Problematika dopravy v regionu Smart City – Smart Region“. Cílem konference bylo upozornit na problematiku zahlcování měst a regionů nadměrnou silniční dopravou a omezenou možností parkování. Zároveň účastníkům dala informace o možnostech vertikálního parkování, jeho využití pro dopravu v klidu, investičních nákladech a provozních výdajích.

Konference byla určena odborníkům ze státní správy Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje a odborníky z veřejné samosprávy měst z uvedených krajů.

Na konferenci zazněly tyto příspěvky: doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., VŠLG – „Řešení problémů výstavby a údržby pozemních komunikací a jejich vliv na region“; Ing. Jiří Stich, Czech Smart City Cluster „Smart systémy v dopravě“; Ing. Petar Petkov Stanchev, Ph.D., Aplis.cz, a.s. „Smart City – Smart Region“; Bc. Hynek Kovář, Ferrit s.r.o. „Automatizované parkovací systémy“ a Ing. Jan Prokop, GOLDBECK Bau, s.r.o. „Parkovací prefabrikované systémy“.

Od roku 1996 jsou v řadě měst zřizovány zóny placeného stání pro osobní automobily. Oranžová zóna je vyznačena oranžovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením. Je určena pro tzv. krátkodobé parkování. Všichni motoristé mohou na oranžové zóně parkovat maximálně 3 hodiny, a to jen po úhradě poplatku za parkování v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci virtuální parkovací hodiny.

Fialová zóna je vyznačena fialovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením. Je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou na fialové zóně parkovat pouze osoby s platným parkovacím oprávněním. To může být vydáno na základě trvalého pobytu v dané oblasti a prokázáním právního vztahu k vozidlu, vlastnictví nemovitosti nebo provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po úhradě poplatku za parkování v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny.

Modrá zóna je na pozemních komunikacích vyznačena modrým pruhem (svislé i vodorovné značení) a je určena pro tzv. rezidentní parkování. Bez omezení mohou v modré zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může být vydáno na základě trvalého pobytu v dané oblasti a prokázání právního vztahu k vozidlu, vlastnictví nemovitosti nebo provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na modré zóně parkovat časově omezeně, a to jen po platbě přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny.

Kromě modré zóny pro rezidentní parkování, fialové zóny pro smíšené parkování a oranžové zóny pro návštěvnické parkování existují v řadě měst i další alternativy jak parkovat v klidu. Kromě komerčních parkovacích ploch, mezi ně patří především odstavná parkoviště P+R pro stání v místech s návazností na MHD.

Barevné zóny nejsou budoucností pro mobilu vlastníků osobních automobilů. Součástí dopravní infrastruktury musí být dostatečný počet parkovacích míst, která nabídnou řidičům bezpečné a konformní parkování. Chytrá parkoviště jsou dnes již samozřejmostí v řadě měst nejen vyspělých států. Vznikají kombinací konvenčních nebo automatických parkovacích domů vybavených telematickými aplikacemi.

Telematická aplikace chytrého parkoviště umožňuje dispečerské řízení parkovacích ploch, optimalizaci jejich využívání a poskytuje dynamické údaje o jejich využití. Zvyšuje např. i efektivitu výběru poplatků za parkovné, ale může i oznámit překročení maximální povolené doby parkování apod.

Systém chytrého parkování je tvořen např. kompaktní programovatelnou autonomní jednotkou s elektromagnetickým senzorem umístěným pod povrchem komunikace. Senzor podle naprogramování může hlásit do řídícího centra, zda parkovací místo je volné nebo obsazené a může dávat informace o obsazení parkovacích míst se zákazem parkování, případně neoprávněné obsazení míst vyhrazených pro osoby s omezenou pohyblivostí nebo taxi. U těchto systémů se předpokládá, že budou vybaveny webovou aplikací, která umožní navigovat řidiče k nejbližšímu volnému místu na parkování u cílového místa. Platba parkovného obvykle probíhá bezhotovostně prostřednictvím jiné aplikace. Architektura systému je nastavena tak, aby pokryla tvorbu dalších webových aplikací podle přání zákazníka. Služba chytrého parkování představuje investičně nenáročné řešení vhodné i pro menší obce či firmy nebo rozsáhlá parkoviště nákupních center.

Moderní doba vyžaduje moderní dopravní infrastrukturu, která umožní plynulý proud silničních vozidel a bude disponovat dostatečnou kapacitou pro jejich odstavení v počátečním a koncovém místě.  Takový dopravní systém doplněný telematickým řízením bude poskytovat nejen jeho efektivní řízení, ale bude i ekonomicky efektivní. Takové byly hlavní informace, které si účastníci konference odnesli.

Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., odborný garant konference

Příspěvky účastníků konference: