VŠLG
MENU

Pokrokové metody v logistice – 2017

18. 4. 2017

Dne 30. března 2017 uspořádala Vysoká škola logistiky o.p.s. pod garancí prof. Strakoše v pořadí 3. ročník konference Pokrokové metody v logistice.

Konference je každoroční příležitostí pro výměnu poznatků, zkušeností i výhledů a představ jak dílčích tak i komplexních řešení logistických aktivit v jejich jednotlivých oblastech. V letošním ročníku bylo přihlášeno celkem 13 příspěvků celkem 17 autorů. Program byl rozdělen do dvou programových bloků.

Konferenci byla slavnostně zahájena j.m. rektorem VŠLG docentem Hlavoňem. Jeho úvodní vystoupení  přešlo do odborného, zaměřeného na krizové řízení. Pak následovaly jednotlivé přihlášené příspěvky:

 • Industry 4.0 je vyvolán přirozeným vývojem techniky  (prof. Vladimír Strakoš)
 • Aplikační potenciál rozšířené reality v logistice (Bc. Filip Snížek, doc. Oldřich Kodym)
 • Logistické technologie v kontextu Průmyslu 4.0 (doc. Zdeněk Čujan)
 • Kazachstán – země stepí, hor a pouští (Kanagat Marat – Erasmus student z Wroclawi)
 • 3D tisk v logistice (Ing. Lukáš Kubáč)
 • Výzkum ukazatelů pro hodnocení provozu automatizovaných logistických systémů (Ing. Hana Neradilová)
 • Uplatnění železniční dopravy v logistice (Ing. Blanka Kalupová)
 • Analýza mobility pracovní síly v regionu (Mgr. Kamil Peterek, Ing. Libor Kavka, Ph.D., Ing. Michal Turek, Ph.D.)
 • Zvýšení efektivity využívání programu Tecnomatix Plant Simulation pro tvorbu simulačních modelů logistických a technologických procesů (Ing. Matúš Hegeduš, prof. Gabriel Fedorko)
 • Využití environmentálního manažerského účetnictví v odpadovém hospodářství obce (Ing. Jana Švarcová)
 • Doprava a životní prostředí – kontejnerová železniční přeprava (Ing. Michal Novák)
 • Postupy při letecké přepravě specifického nákladu (Ing. Juraj Vagner, PhD.)
 • Automatická identifikace v automobilovém průmyslu (Ing. Jakub Unucka, doc. Oldřich Kodym)

Texty jednotlivých prezentovaných příspěvků budou postupně uveřejněny v připravovaných běžných číslech internetového časopisu Acta Logistica Moravica (ISSN 1804-8315).

Na základě pozitivního hodnocení přednesených příspěvků jak odbornou veřejností, studenty VŠLG tak i jednotlivými přednášejícími považují organizátoři konference Pokrokové metody v logistice právě proběhlý ročník za úspěšný. Organizátorům i autorům příspěvků za to patří poděkování. Další setkání proběhne opět na jaře příštího roku.

doc. Oldřich Kodym

vedoucí Katedry magisterského studia