VŠLG
MENU

Konference – Logi 2016

Moto: Logistika – strategický faktor konkurenceschopnosti

V pořadí již 17. mezinárodní konference navazuje na tradici založenou Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice, která v této tradici pokračuje ve spolupráci s Vysokou školou technickou a ekonomickou České Budějovice a Vysokou školou logistiky o.p.s. v Přerově.

V letošním roce přivítá přední české a zahraniční odborníky z logistiky Vysoká škola logistiky o.p.s. v Přerově. Konference se uskutečnila ve dnech  12. – 13. října 2016 v Hotel FIT v Přerově. Na konferenci bylo diskutováno o  problematice nových trendů a očekávání v logistice, v logistických činnostech včetně logistických služeb.

Motto: Logistics - the strategic factor of competitiveness

The 17th International Conference LOGI continues in the tradition, which was established by Jan Perner Transport Faculty of University Pardubice. Recently, Jan Perner Transport Faculty continues in this tradition by cooperation with the Institute of Technology and Economics in České Budějovice and with the College of Logistics in Přerov.

This year the International Conference LOGI will welcome Czech and foreign experts in the field of logistics at the College of Logistics in Přerov. The Conference LOGI was be held on 12th – 13th October 2016 at the premises of the Hotel FIT in Přerov. There were discussions at the conference about the issues of new trends and expectations in logistics, the logistics activities, including logistics services.