VŠLG
MENU

Konference inovace prakticky 2016

Vicepremiér Pavel Bělobrádek představil účastníkům akce nedávno vládou schválenou Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016-2020. Doplnil tak prezentace inovačních odborníků informacemi o výhledech podpory firemních inovací. Po jeho přednášce byl prostor pro diskuzi, kde zodpověděl řadu dotazů a námitek přítomných představitelů firem.

 

Přes 70 účastníků akce přivítal kromě ředitele OK4Inovace Kamila Krče také náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro regionální rozvoj a územní plánování Pavel Šoltys. Následovaly přednášky významných inovačních expertů. Vystoupil zde například Ján Košturiak, který se svou firmou IPA Slovakia založenou společně se špičkovým německým institutem Fraunhofer pomáhá s inovacemi velkým automobilkám a dalším firmám. Dále se účastníkům věnovali ředitel vývojového a prototypového centra společnosti Siemens ČR Vladimír Kulla, expert na marketing inovací Petr Šídlo z firmy Direct People, odborník na patenty a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl či vedoucí transferu technologií na VTP Univerzity Palackého v Olomouci Petr Kubečka. O své bohaté zkušenosti s firemními inovacemi se podělil i Karel Plotěný ze společnosti ASIO a Jakub Unucka ze společnosti GABEN; obě firmy byly mezi vítězi různých soutěží o nejlepší inovace. Vybrané nástroje a praktické zkušenosti z inovací logistických procesů firmám představil Oldřich Kodym z Vysoké školy logistiky.

 

 „Cílem této akce bylo propagovat takové přínosy inovačního úsilí pro firmy, jako je zvýšení konkurenceschopnosti a exportního potenciálu či zlepšení finančních výsledků,“ sdělil Kamil Krč, ředitel pořádajícího sdružení OK4Inovace. „Zároveň jsme chtěli představitelům firem prostřednictvím velmi zkušených odborníků na inovace ukázat praktické nástroje a způsoby, jak dosáhnout vyšší inovativnosti a úspěchu na trhu s novými produkty. Naše aktivity se snažíme provádět tak, aby měly skutečné dopady a dlouhodobě pomohly i ke konkrétním výsledkům v zavádění a zlepšování inovačních procesů. Ohlasy firem dokazují, že se to daří.“

 

Tato slova potvrzuje produktový manažer firmy TONDACH Česká republika Hynek Stančík: „Zúčastnil jsem se obou ročníků Konference INOVACE PRAKTICKY  a zpracoval z nich zkrácené výtahy přednášek pro další kolegy, kteří teď pomáhají šířit inovační kulturu. Konference přinesla velké množství impulsů, námětů a tipů, které nám pomohly především lépe si uvědomit realitu světa inovací. Dnes sice inovuje každý, ale my se s pomocí těchto cenných informací snažíme inovovat dobře.“

 

Po přednáškách proběhly v odpolední části workshopy, na nichž přítomní experti diskutovali s účastníky o konkrétních otázkách a problémech, jež v souvislosti s inovacemi aktuálně řeší ve svých firmách. Poskytli jim tak mnohé rady a tipy v oblastech, jako je vývoj nových produktů, inovace výrobních a logistických procesů, zajištění úspěšného uplatnění inovace na trhu či ochrana průmyslového vlastnictví v praxi.

 

Zájem byl i o specifické zkušenosti Vladimíra Kully z firmy Siemens, kterému se podařilo od mateřské společnosti získat mandát pro vybudování vývojového a prototypového centra přímo v České republice. „Dnes již nemluvíme o přesunu vývoje ze zahraničí, ale o tvorbě vlastních inovací pro život přímo v České republice,“ prozradil Vladimír Kulla. „Nové koncepty jako Průmysl 4.0 se spolu s novými technologiemi stávají realitou a mění se i způsob, jakým fungují vývojová centra. Tzv. Ingenuity for life není pro Siemens jen nový slogan, je to vyjádření změny v myšlení a přístupu k inovacím, které se promítá i do oblasti vývoje. Vývojová centra jsou dnes tvůrčí místa s agilním a otevřeným prostředím, které je pro vývoj potřebné. Zasedačky nahradily kreativní místnosti, ve kterých se pracuje na ,out of the boxʻ inovacích podpořených interním crowdfundingem. Konference byla nejen skvělou příležitostí pro předání zkušeností, ale i příležitostí získat další inspiraci pro zlepšování, protože vývoj je nikdy nekončící proces.“

 

Akce se zúčastnili manažeři a odborníci z firem jako např. AMF Reece ČR, Ekoprogres Hranice, Sigma Group, Wanzl, DT – Výhybkárna a strojírna, Hella Autotechnik Nova, Koyo Bearings Česká republika, Elzaco, M.L.S. Holice, Papcel, Meopta – optika, Nirvana systems, PRECHEZA, OLC Systems, One3D, URC Systems, CATHEDRAL Software, PSP Engineering a dalších.

 

Celým dnem se nesla myšlenka o důležitosti provázání procesu vzniku inovace s poznáváním potřeb zákazníka. „Není nic nového na tom, že při designu produktů a služeb je zásadní interakce se zákazníkem. I přesto stále vzniká řada neúspěšných produktů – dle mého názoru především proto, že firmy nemají zvládnutý způsob, jak to správně udělat opakovaně a systematicky, aby to skutečně přineslo řádový posun výsledků,“ sdělil Petr Šídlo z konzultační firmy Direct People.

 

Konference pořádaná tradičně sdružením OK4Inovace se letos konala v rámci RIS3 projektu „Smart Akcelerátor Olomouckého kraje“ spolufinancovaného z OP VVV, a to v prostorách přerovské Vysoké školy logistiky. Partnerem akce byl kromě této technické vysoké školy též Olomoucký kraj, společnost Siemens Česká republika a VTP Univerzity Palackého v Olomouci. Mediálním partnerem pak bylo vydavatelství nejčtenějšího českého strojírenského časopisu MM Průmyslové spektrum.