VŠLG
MENU

Konference historie

Konference INOVACE PRAKTICKY 2015

V pátek 24 dubna se na Vysoké škole logistiky o.p.s. v Přerově uskutečnilo zajímavé setkání mladých odborníků, kteří se v doktorském studiu připravují na dráhu výzkumných a vědeckých pracovníků v oboru Dopravní logistika. Doktorandi z Dopravní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, Technické univerzity v Košicích, VŠB technické univerzity Ostrava a samozřejmě i z Vysoké školy logistiky se na historicky prvním setkání budoucích vědců v tomto oboru, setkali v Přerově, aby
si vyměnili zkušenosti ze studia doktorandského oboru Dopravní logistika.

Na konferenci bylo předneseno 15 referátů o výzkumných problémech, které studentům přidělili zkušení profesoři a docenti. Svou mladou erudici rozpracovali zadané témata do významných výzkumných projektů, z nichž se některé stanou progresivním programem vývoje Evropské unie.

Mezi nejzajímavější referáty lze započíst projekt do vzdálenější budoucnosti což je studie
pro přípravu života lidí na Marsu s využitím energetického potenciálu jeho měsíců, nebo projekt
na kratší dobu a to je podzemní doprava materiálů v Evropě, kdy je záměrem šetřit životní prostředí tím, že to co je možné se umístí pod povrch země a místo velkého množství kamiónu na cestách
se bude velkou rychlostí dopravovat zboží velkou potrubní poštou. Například ovoce z jihu Evropy se na pultech prodejců ve Švédsku octne bez chlazení prakticky úplně čerstvé. Pak budeme moci skutečně říci, že dostaneme na stůl čerstvé ryby z řek a moří v Evropě.

Budou také, ale reálnější a ekonomicky výhodné a životnímu prostředí přijatelné projekty, z nichž za zmínku stojí návrh na využití intermodální přepravy, kdy se řeší jak navázat ekonomicky výhodnou přepravu zboží vlakem a kamióny, aby se optimálně využila kapacita těchto dopravních prostředků. Dále je také zajímavý příspěvek zaměřený na nastupující čtvrtou průmyslovou revoluci a ta je založena na důsledném využívání informačního systému zaměřeného na využití internetu věcí a internetu služeb, kdy se postupně i kybernetické systémy budou chovat jako rozumné – smart systémy.

Možná málo kdo ví, že i náš významný fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský, začínal jako mladý asistent a na pokyn svého profesora, řešil měření povrchového napětí na kapce kapaliny a po velkém pracovním úsilí se stal prvním českým laureátem Nobelovy ceny.

Možná, že i mezi přednášejícími na této konferenci vznikne základ nějakého významného objevu.

Perspektiva rozvoje výzkumných a vývojových prací v oblasti dopravní logistiky je ohromná
a příkladem pravidelné výměny zkušeností výzkumníků v této oblasti bude tato první konference zasvěcená oblasti, která zatím byla ve stínu jiných oborů. Foto ….

Forum Lutsk

Ve dnech 3.2. – 5.2.2015 se uskutečnilo na Státní technické univerzitě v Lutsku na Ukrajině setkání zástupců třinácti vysokých škol za účelem navázání vzájemné spolupráce mezi zúčastněními vysokými školami.

Spolupráce mezi Vysokou školou logistiky o.p.s. v Přerově a Státní technickou univerzitou v Lutsku, která setkání iniciovala a ostatními zástupci vysokých škol: Dokuz Eylul Univerzity Turecko, Lublin University of Technology Polsko, Aleksandras Stulginskis University Litva, Kyrgyz State Technical University Kyrgyzstan, Gergian Technical University Gruzie, Brest State Technical University Bělorusko, Technical University of Moldova Moldávie, Yerevan State University Arménie, Azerbaijan Technicla University Azerbajdžan, tak získává novou, neformální podobu zapracovanou do konkrétních bodů MEMORANDA, které bylo v závěru společného jednání podepsáno všemi zúčastněnými stranami. Memorandum vymezuje rámec spolupráce mezi vysokými školami s cílem zlepšit vzájemnou  komunikaci a výměnu informací zejména v oblasti vzdělávání.  Foto…

doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

Úspěšné univerzitní fórum logistiky

V rámci oslav 10. výročí založení Vysoké školy logistiky o.p.s. v Přerově bylo jako součást 9. mezinárodní logistické konference střední a východní Evropy „SpeedCHAIN 2014“ konané ve dnech 12. a 13. 11. 2014 v Břevnovském klášteře v Praze uspořádáno zasedání „Fórum logistického vzdělávání“. Více informací o konferenci…

doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

VSLG uspořádala mezinárodní IT konferenci

Dne 17. září 2013 pořádala Vysoká škola logistiky o.p.s. v Přerově mezinárodní vědeckou konferenci na téma „Využití moderních informačních technologií v logistice“ ve spolupráci s Českou logistickou asociací a se Zvazom logistiky a zasielatelstva Slovenskej republiky. Této konference se osobně účastnil president České logistické asociace Ing. František Kyncl, Ph.D. a president Zvazu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky Ing. František Komora, kteří předali rektorovi JUDr. Ivanovi Barančíkovi pro Vysokou školu logistiky o.p.s. ocenění za dlouholetou výchovu odborníků v oblasti logistiky.
Dopolední – společné zasedání účastníků bylo obsahově zaměřeno na aplikace různých forem informačních technologií využívaných při řízení na všech úrovních logistických řetězců. Tomu odpovídali příspěvky zaměřené na komplexní IT řešení pro logistiku v praxi, na využití mobilních aplikací v logistických procesech, nasazení chytrých telefonů (smartphonů), využití systémů RFID, clusterová řešení pro logistiku a spedici až po ucelené systémy detekce pohybu transportních zařízení v logistickém řetězci.
Odpolední jednání proběhlo ve dvou sekcích. První byla zaměřena na současné trendy dalšího rozvoje informačních technologií a jejich perspektivnímu využití v podmínkách logistiky, mikroelektroniky (mj. vícejádrových procesorů), nových optimalizačních a simulačních a matematických metod, databázových systémů a komunikačních technologií.
Odpolední druhá sekce byla zaměřena na uplatnění informačních technologií ve výuce na Vysoké škole logistiky o.p.s. v Přerově.
Této konference se účastnila většina akademických zástupců vysokých škol a představitelé z praxe a dalších organizací. Foto z akce…

JUDr. Ivan Barančík,
rektor Vysoké školy logistiky o.p.s.

Česká konference rektorů

Proběhla konference projektu APSYS

Ve čtvrtek 16. února 2012 se v Olomouci konala konference projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pro VaV pod názvem Propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikové praxe. Vysoká škola logistiky o.p.s. je jedním z partnerů projektu. Konference byla završením části projektu věnované výuce odborných předmětů. Své příspěvky přednesli odborní garanti jednotlivých modulů. Jejich příspěvky se týkaly nejen propojení vzdělávání a praxe, spolupráce jednotlivých vědních oborů, ale také výuky samotné. Jejího obsahu, přenesení znalostí a dovedností na posluchače a významu, jaký mohou tato témata mít při vědecké práci. Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pro VaV pokračuje odbornou jazykovou přípravou v anglickém a ruském jazyce, konec projektu se blíží s červnem 2012.

Účast na konferenci

Vysoká škola logistiky o.p.s. se účastní Evropského fóra vzdělávání v logistice. EFLE 2011 se konalo v říjnu 2011 v České republice, organizátorem byla Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice. Stejně jako předchozího ročníku, EFLE 2010, který proběhl v říjnu 2010 v chorvatském Záhřebu, se účastnilo přes 35 účastníků z 20 evropských institucí terciárního vzdělávaní. Více informací na http://efle.eu/