VŠLG
MENU

Acta Logistica

Internetový časopis: Acta Logistica Moravica, ISSN 1804-8315

Acta logistica Moravica je periodický internetový časopis Vysoké školy logistiky v Přerově. Časopis poskytuje prostor pro publikování původních vědeckých a odborných prací v oboru logistiky a dodavatelských systémů se zaměřením na aplikace v oblastech dopravní logistiky, logistiky služeb, logistiky cestovního ruchu, logistiky letecké dopravy a informačního managementu. Dále umožňuje zveřejňování informací a novinek z logistických institucí a podniků, zprávy o výsledcích řešených úkolů, recenze knih, zprávy o konání konferencí, životní jubilea apod. V časopise lze po schválení zveřejňovat inzeráty, dotýkající se obsahově zaměření činnosti VŠLG.
Časopis vychází dvakrát ročně. Uzávěrky čísel jsou 15.2. a 15.9. Příspěvky se přijímají v českém, slovenském a anglickém jazyce. Všechny předložené příspěvky jsou podrobeny recenznímu řízení.

Redakční rada

Předsedadoc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.
Odpovědná redaktorkaMgr. Irena Kalupová
ČlenovéIng. Blanka Kalupová, Ph.D.
Ing. at Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.
prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.
prof. Ing. Gabriel Fedorko, Ph.D.
prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
doc. Ing. Iveta Kubasáková, Ph.D.
Ing. Roman Hruška, Ph.D.
Ing. Michal Turek, Ph.D.
Assoc. prof. Borna Abramovič
prof. Hubert Debski
Assoc. prof. Marinko Maslarič
Assoc. prof. Svetlana Nikoličič
dr. Adam Tőrők
prof. Ing. Jozef Majerčák, Ph.D.