VŠLG
MENU

Informace o přijímacím pohovoru

Vysoká škola logistiky o.p.s. přijímá přihlášky ke studiu v bakalářském studijním programu ve studijních oborech Dopravní logistika, Logistika služeb, Logistika cestovního ruchu a specializaci Informatika pro logistiku; dále v navazujícím magisterské studijním programu ve studijním oboru Logistika pro akademický rok 2019/2020 jak pro prezenční, tak i pro kombinovanou formu studia v Přerově.

Uchazeči o studium v Praze (Edukační centrum se nachází v budově PB – Vyšší odborné školy a Střední školy managementu, s.r.o. na adrese Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8) mohou posílat přihlášky ke studiu v prezenční a kombinované formě studia v bakalářském studijním programu ve studijních oborech Dopravní logistika, Logistika služeb; v prezenční formě studia v bakalářském oboru Logistika cestovního ruchu; dále v navazujícím magisterské studijním programu ve studijním oboru Logistika pro akademický rok 2019/2020 v prezenční a kombinované formě studia.

Vyhodnocení přijímacího řízení