VŠLG
MENU

Dlouhodobý záměr

VŠLG je dlouhodobě zapojena i do plánů rozvoje Statutárního města Přerova a jejich uskutečňování, dále do plánů rozvoje Olomouckého kraje a přilehlých regionů, které vycházejí z dlouhodobých cílů a rozvojových záměrů orgánů územní samosprávy a orgánů státní správy, jakož i klíčových podnikatelských subjektů.

Jedná se zejména o záměr Statutárního města Přerov stát se logistickým centrem střední Moravy a dopravním uzlem mezinárodního významu s kvalitním městským komunikačním skeletem a funkční vnitroměstskou dopravou. Současně, v souladu s rozvojem města, kraje a okolních regionů je rozvíjen i  akreditovaný bakalářský studijní program a navazující magisterský studijní program.
Absolventi VŠLG mají širokou škálu uplatnění v podnikatelských institucích a firmách, jakož i v orgánech veřejné správy. Zájem o studium přesahuje regionální rozměr a postupně se zvyšuje počet studentů ze všech částí republiky.