VŠLG
MENU

Vedení školy

Vedení školy

Rektor

doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Místnost: 208 B

Rektor VŠLG

Prorektor pro vzdělávání

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Místnost: 405

Prorektor pro vzdělávání

Prorektor pro strategii a rozvoj

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

Místnost: 403

Docent

Prorektor pro strategii a rozvoj, garant ob. Inf. management

Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů

Ing. Libor Kavka, Ph.D.

Místnost: 404

Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů

Odborný asistent

Kvestor

Asistentky školy

Asistentka ředitele společnosti

Leona Buranská

Asistentka ředitele společnosti

Tajemnice rektora

Ing. Bc. Petra Nesvadbová

Tajemnice rektora

Asistentka rektora

Irena Hradilová

asistentka rektora