VŠLG
MENU

Vedení školy

Vedení školy

Ředitel

Rektor

Mgr. Josef Kulíšek

Místnost: 121

Ředitel společnosti

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA

Místnost: 208 B

Rektor

Tajemnice rektora

Ing. Bc. Petra Nesvadbová

Místnost: 210 B

Tajemnice rektora

Prorektor pro vzdělávání

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

Místnost: 403

Prorektor pro vzdělávání

garant spec. Infor. pro logistiku, garant NM progr. Logistika

Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů
Prorektor pro strategii a rozvoj, vědu a výzkum a aplikace

Ing. Libor Kavka, Ph.D.

Místnost: 404

Prorektor pro aplik. výzkum a říz. projektů

Prorektor pro strategii a rozvoj, vědu a výzkum a aplikace

Kvestor

Ing. Tomáš Vrba

Místnost: 121

Kvestor

Ředitel Institutu MBA a profesního vzdělávání

doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., DBA

Místnost: 303

Ředitel Institutu MBA a profesního vzdělávání

Emeritní rektor

Asistentky školy

Asistentka ředitele společnosti

Leona Buranská

Místnost: 121

Asistentka ředitele společnosti

Asistentka rektora

Irena Hradilová

Místnost: 208

Asistentka rektora