VŠLG
MENU

Členové katedry magisterského studia

Vedení katedry

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

Místnost: 403

Pověřený vedením KMS

Prorektor pro vzdělávání, garant specializace Informatika pro…

Ing. Alexander Čapka, Ph.D.

Místnost: 304

Odborný asistent

Zástupce vedoucího katedry

Ing. Růžena Caletková

Místnost: 308

Odborný asistent

Tajemnice katedry

Profesoři

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

Místnost: 303

Profesor

prof. Ing. Ivan Gros, CSc.

EC Praha

Profesor

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Místnost: 303

Profesor

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Místnost: 303

Profesor

Docenti

doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

Místnost: 309

Docent

Garant studijního programu Logistika

doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Místnost: 303

Ředitel Institutu MBA a profesního vzdělávání

Emeritní rektor

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

Místnost: 403

Pověřený vedením KMS

Prorektor pro vzdělávání, garant specializace Informatika pro…

doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

Místnost: 304

Docent

Odborní asistenti

Ing. Růžena Caletková

Místnost: 308

Odborný asistent

Tajemnice katedry

Ing. Alexander Čapka, Ph.D.

Místnost: 304

Odborný asistent

Zástupce vedoucího katedry

Ing. Petr Elisek, Ph.D.

Místnost: 409

Odborný asistent

Mgr. Martin Rohleder, Ph.D.

Místnost: 409

Předseda AS, Odborný asistent

Externí pracovníci

Přerov

Mgr. Michal Kubánek

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě