VŠLG
MENU

Katedra magisterského studia

V rámci katedry magisterského studia můžete studovat obor Logistika. V průběhu studia tohoto oboru získáte teoretické znalosti a praktické dovednosti pro řízení přepravy zboží, poskytování služeb, vedení celních agend, realizaci obchodních operací ve vnitrostátních a mezinárodních přepravách.