VŠLG
MENU

Členové katedry bakalářského studia

Vedení katedry

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

Místnost: 210A

Vedoucí katedry, garant oboru Logistika služeb

Ing. Blanka Kalupová

Místnost: 206

Místopředseda AS, Odborný asistent

Zástupkyně vedoucí katedry

Ing. Martina Smékalová

Místnost: 212

Tajemnice Katedry bakalářského studia

Profesoři

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Místnost: 208 B

Rektor

prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.

Místnost: 206

Profesor, garant oboru Dopravní logistika

Docenti

doc. Ing. Josef Kubík, Ph.D.

Místnost: 204 A

Docent, garant oboru Logistika cestovního ruchu

doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

EC Praha

Docent

Odborní asistenti

Ing. Veronika Bučková, Ph.D.

aktuálně na rodičovské dovolené

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

Místnost: 210A

Vedoucí katedry, garant oboru Logistika služeb

Ing. Blanka Kalupová

Místnost: 206

Místopředseda AS, Odborný asistent

Zástupkyně vedoucí katedry

Mgr. Irena Kalupová

Místnost: 206, 313

Odborný asistent

Ing. Libor Kavka, Ph.D.

Místnost: 404

Prorektor pro aplik. výzkum a říz. projektů

Prorektor pro strategii a rozvoj, vědu a výzkum a aplikace

Ing. Hana Neradilová

aktuálně na rodičovské dovolené

Ing. Michal Turek, Ph.D.

Místnost: 204 A

Odborný asistent

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D.

Místnost: 204 A

Odborný asistent

Zmocněnec pro praxe

Lektoři

Mgr. Veronika Matějíčková

Místnost: 203

Externí pracovníci

Přerov

Mgr. Petra Andresová

Místnost: 203

Externí pracovníci

Mgr. Djamila Bekhedda

Přerov

Extermí pracovníci

Mgr. Miriam Delongová

Přerov

Extermí pracovníci

JUDr. Olga Kapplová, Ph.D.

Přerov

Extermí pracovníci

Ing. Jaroslav Kazda

Přerov

Externí pracovníci

Mgr. et Mgr. Jan Rája

Přerov

Extermí pracovníci

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Přerov

Externí pracovníci

Ing. Marta Štěpánková

Přerov

Extermí pracovníci

Mgr. Pavla Záchelová

Přerov

Extermí pracovníci

Praha

Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

EC Praha

Externí pracovníci

PhDr. Petr Loužil

EC Praha

Extermí pracovníci

Mgr. Hana Palesová

EC Praha

Externí pracovníci

Mgr. Ing. Václav Špunda

EC Praha

Externí pracovníci

Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.

EC Praha

Externí pracovníci

Mgr. Irina Zajícová

EC Praha

Externí pracovníci

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě