VŠLG
MENU

College of Logistics organize a joint international conference for students of logistics disciplines. This year, the conferences will be held together: 3rd International Student Scientific Conference for students of Master and Bachelor Studies, and 4th year of the conference Advanced Methods in Logistics for Ph.D. Students and the industry partners. Conference will be held on April 16th to 17th in Přerov. Detailed information here.

Forms:

Vysoká škola logistiky pořádá společnou mezinárodní odbornou konferenci pro studenty logistických oborů. V tomto roce proběhnou společně konference: 3.ročník Mezinárodní studentská vědecká konference pro studenty magisterského i bakalářského studia a 4.ročník konference Pokrokové metody v logistice pro studenty doktorského studia i odbornou veřejnost. Konference proběhne 16. a 17. dubna v Přerově. Bližší informace zde.

Formuláře:

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, Katedra magisterského studia