VŠLG
MENU

Moderní logistické procesy

27.04.2020

Opatření související s pandemií koronaviru měly dopad na mnoho firem. Postiženy byly jak firmy samotné, tak i vazby mezi nimi, tedy to, čemu říkáme dodavatelské řetězce. Firmy, které spolu úzce spolupracovaly, měly své logistické řetězce propracované do té míry, že subdodávky bylo možné realizovat přesně v době, kdy byly zapotřebí ve výrobě, na výrobní lince. To je zásobování JIT – Just In Time, nebo na ještě vyšší úrovni JIS – Just in Sequence, tedy jednotlivé díly byly baleny přesně v tom pořadí, v jakém se montovaly. Tedy žádná přepravka modrých zpětných zrcátek, pak přepravka bílých s vyhříváním, ale v jedné přepravce postupně 2 modré, bílé vyhřívané, žluté a další, protože na lince se právě v tomto pořadí budou montovat auta. Tyto postupy by nebyly možné bez výměny informací mezi informačními systémy jednotlivých firem.

Tyto informační vazby využívají standardy EDI – Electronic Data Interchange. EDI s využitím automatické identifikace dokázaly výrazně zefektivnit logistické procesy. Automatizace vnitro- i mezi-firemní komunikace je součástí principů Průmyslu 4.0. Se všemi těmito zásadami seznamujeme naše studenty v jednotlivých odborných předmětech tak, abychom z nich vychovali opravdové odborníky na logistiku ve všech oblastech lidských aktivit.

Vysoká škola logistiky vychovává studenty v bakalářském programu Logistika ve specializacích Logistika v dopravě, Logistika ve službách i Informatika pro logistiku. V navazujícím magisterském studiu se pak v rámci oboru Logistika mohou zaměřit na oblast dopravy nebo výroby. Logistika není jen nápis na kamionu, je to způsob myšlení a řízení věcí kolem nás.
A přijímací řízení je stále otevřeno.

Vše zdárně zvládnout to je teď důležité.

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym – prorektor pro strategii a rozvoj