VŠLG
MENU

Mezinárodní studentská vědecká odborná konference mSVOK2019

30.04.2019

Konference mSVOK byla založena v roce 2017. 1. ročník uspořádal 2. a 3. května 2017 Ústav logistiky a dopravy Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na Technickej univerzitě Košice na Slovensku; 2. ročník proběhl 9. a 10. května 2018 na Wydziałe Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego v Polsku a 3. ročník uspořádala 16. a 17. dubna 2019 Vysoká škola logistiky v Přerově, ČR jako společnou mezinárodní odbornou konferenci pro studenty logistických oborů.

Program konferencí

V tomto roce tedy proběhly společně konference 3. ročník Mezinárodní studentská vědecká odborné konference (mSVOK) pro studenty magisterského i bakalářského studia a 4. ročník konference Pokrokové metody v logistice (PMvL) pro studenty doktorského studia i odbornou veřejnost. Soutěžní část proběhla v kongresovém salonku hotelu Fit. Důraz byl kladen na putovní mezinárodní konferenci mSVOK, vybraný příspěvek PMvL

 • Kubáč: Logistics 4.0 – Opportunities vs Implementation

byl přednesen jako úvodní, otevírací nesoutěžní. Do soutěže mSVOK bylo přihlášeno celkem 14 příspěvků studentů Bc. a Mgr. studia z 5 vysokých škol:

 • Polytechnika Poznań, Fakulta managementu
 • Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta se sídlem v Trnavě
 • Technická univerzita Košice, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • Vysoká škola logistiky, Přerov
 • Zelenohorská univerzita, Fakulta ekonomie a managementu

Příspěvky byly rozděleny do 2 skupin zaměřených na procesní tématiku logistiky a na problematiku manažerskou.

 • Vogelova: Data Acquisition in Logistic Chains
 • Siget: Designing an Autonomous System for the Purpose of Receipt and Dispatch of Materials Based on Mobile Application
 • Vietoris: Improve of the production line by using logistics methods and computer simulation
 • Chudobova: Monitoring of Transport Means Activities
 • Pavlik: Proposal of measures for implementing the 7S method in chemical storage cabinets in IKEA Industry
 • Vasil: Use of additional programming method in computer simulation to support logistic processes
 • Podracka: Using computer simulation for production planning
 • Kubisova&Sabolova: Analysis of Factors Influencing the Perceived Organizational Performance with Regard to Various Generations of Employees
 • Gon: Analysis of Effectiveness of Storage Process on the Example of Production Enterprise
 • Szczupakowski: M-commerce as a Response to Consumer Needs
 • Reif: Perspective of Shared Individual Passenger Transport
 • Burdejova: Proposal to Improve the Process of Quality Measuring and the Productivity of Employees Through the CIM System in Industrial Enterprise
 • Cizkovsky: The Toll System Project of the Czech Republic
 • Pekalska: Transport management in the transport company X

Jednacím jazykem konference je angličtina s tím, že přednášející mají možnost prezentovat své příspěvky v mateřském jazyce. Všichni přednášející obdrželi certifikát o účasti na konferenci.

Jednání konference bylo prezentováno v Televizi Přerov. Záznam je k dispozici na adrese https://www.youtube.com/watch?time_continue=466&v=3wW_Zp85pX4.

Jednání výboru konference

Po soutěžní části následovalo společné neformální setkání účastníků jak soutěžících, tak i jejich doprovodu. Jedním z témat bylo pořádání příštího, 4. ročníku soutěžní konference mSVOK. Podle informací kolegů z TUKE, bude pořadatelem Univerzita v Bělehradě, Fakulta dopravy a dopravního inženýrství. Podrobnější informace budou dodány v nejbližších týdnech. Jako „náhradní pořadatel“ se nabídla Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Materiálově-technologická fakulta se sídlem v Trnavě. Dalším tématem byly možnosti spolupráce i v jiných oblastech.

Bylo dohodnuto, že přednesené příspěvky budou zpracovány formou odborného článku, který bude po standardním recenzním řízením uveřejněn v časopise Acta Logistica Moravica. Předpokládají se 2 čísla (2/2019 a 1/2020). Pro tento účel byly převedeny instrukce pro autory ALM do angličtiny. Jako alternativa k plně anglickému textu je rozšířená anglická anotace a článek v jazyce autora. Kolegové nabídli svou účast jako recenzenti. V případě potřeby budou výše zmíněná 2 čísla fyzicky vydána jako sborník konference s ISBN v nákladu několika tištěných kusů (dle realizovatelnosti).

Sponzoři

Vyhodnocení konference předcházela představení, resp. prezentace sponzorů konferencí, kteří podpořili její uspořádání:

 • Karat Software, Přerov
 • Meopta – optika, Přerov
 • Oltis Group, Olomouc
 • Toyota Material Handling, Rudná
 • TQM, Opava
 • Statutární město Přerov
 • Olomoucký kraj

Každý ze sponzorů obdržel jako poděkování certifikát o podpoře studentské konference.

Vyhodnocení

Vyhodnocení výsledků soutěže provedli zástupci zúčastněných univerzit: Václav Cempírek, Zdeněk Čujan, Helena Fidlerová, Katarzyna Huk, Oldřich Kodym, Mateusz Kurowski, Martin Straka, Jaromíra Váňová. Bylo uděleno celkem 5 ocenění: za 1., 2. a 3. místo, cena rektora a cena sponzorů. Každý hodnotitel určil prvních 5 míst, ostatní práce byly hodnoceny na společném 6. místě. Výsledné pořadí bylo určeno jako průměr hodnocení:

 • 1. místo: Michal Siget, TUKE
 • 2. místo: Bibiana Burdejová, STU
 • 3. místo: Miroslav Vietoris, TUKE
 • Cena rektora: Anna Goń, UZG
 • Cena sponzorů: Jaroslav Reif, VŠLG

Vyhodnocení studentské konference mSVOK proběhlo na Vysoké škole logistiky. Součástí ocenění (certifikát pro univerzitu oceněného autora a pohár za 1. – 3. místo) byly i hmotné ceny pro autory příspěvků. Protokol o hodnocení se přílohou této zprávy.

Po vyhodnocení mSVOK si účastníci prohlédli výukové prostory Vysoké školy logistiky a byly jim představeny a okomentovány odborné učebny Automatické identifikace, Dopravních systémů, Modelování a simulace a Obalové techniky.

Fotogalefie

Foto: doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, Ing. Hynek Procházka

Zahajovací přednáška

Autoři soutěžních prací

Účastníci obdrželi certifikát

Soutěžilo se o zajímavé ceny

Student Informačního managementu Jaroslav Reif z VŠLG získal cenu sponzorů

Autoři oceněných prací

Konferenci podpořili partneři VŠLG