VŠLG
MENU

Mezinárodní konference

03.06.2015

Vysoká škola logistiky o.p.s. se podílela na uvedené konferenci jako spoluorganizátor společně s vysokými školami z Portugalska, Německa, Polska, Velké Británie, Gruzie a Moldavie. Kromě akademické sféry se konference zúčastnili také zástupci veřejné správy Volyňské oblasti a také zástupci podnikatelské sféry zabývající se výrobou a distribucí obnovitelných zdrojů energie. Za Vysokou školu logistiky o.p.s. se konference zúčastnil vedoucí katedry logistiky doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. a předseda Akademického senátu Mgr. Michal Sedláček, Ph.D., který prezentoval Vysokou školu logistiky nejen v regionálním rozhlase Volyňské oblasti, ale také v pořadu „Aktuality dne“. Tento pořad byl vysílán z televizního studia ukrajinské televize před večerními zprávami dne 29. 5. 2015. Videozáznam je přiložen k nahlédnutí zde.