VŠLG
MENU

Logistika Vaše budoucnost

24.04.2019

Vysoká škola logistiky o.p.s v Přerově a v Praze je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, která jako jediná v ČR nabízí terciární vzdělání v jedinečném studijním programu Logistika. Hlavním cílem bakalářského a magisterského studijního programu je připravit odborníky pro řízení logistických procesů v oblasti materiálových toků a fyzické distribuce s využitím všech módů dopravy.

V bakalářském studijním programu Logistika v prezenční i kombinované formě studia jsou nabízeny specializace dopravní logistika, logistika služeb a informatika pro logistiku.

Magisterský studijní program Logistika připravuje absolventy k samostatnému výkonu a řešení úloh inženýrského charakteru. Volitelnými předměty si student může přizpůsobit studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele do oblastí výrobních nebo dopravních systémů.

Curriculum zahrnuje předměty základních teoretických znalostí a odborné předměty jako je logistika jednotlivých druhů dopravy, zpětná logistika, výrobní logistika, city logistika, operační výzkum, informatika, ekonomické předměty a právní disciplíny. Teoretické znalosti jsou prohlubovány a ověřovány v praktických učebnách a laboratořích a při výkonu praktické výuky ve výrobní i nevýrobní sféře. Škola je vybavena odbornou učebnou s funkčním modelem dopravních systémů, odbornou učebnou pro obalové materiály a laboratoří pro označování a zjišťování zboží pomocí čárových a radiofrekvenčních kódů. Absolventi bakalářských studijních programů i magisterského studijního programu jsou velmi dobře připraveni pro výkon náročných pracovních činností v reálném pracovním životě.

V porovnání s jinými školami se může Vysoká škola logistiky pochlubit jedinečností v přípravě absolventů pro obor logistika. Žádná jiná vysoká škola nemá studijní program tak úzce zaměřen na logistiku jako Vysoká škola logistiky. Dále lze vyzdvihnout provázanost teoretických znalostí s praktickými dovednostmi ověřenými v odborných učebnách a laboratořích a při praktické výuce na praxích ve výrobnách i nevýrobních institucích.  Škola velmi úzce spolupracuje s významnými firmami a veřejnými institucemi.