VŠLG
MENU

Logistika a její význam je nejvíce vidět při mimořádnostech v každodenním nasazení

03.04.2020

Kdo studuje logistiku „dopravy – služeb – informatiky“, ten se vyzná a dokáže řešit extrémní nasazení a plnit požadavky koncových zákazníků při mimořádných událostech nebo v nouzovém stavu.

logistice dopravy dokážeme naplánovat správné přepravní trasy, správné dopravní prostředky, optimalizovat nakládku zboží do ložného prostoru, zajistit náklad proti poškození a doručit ho v požadovaný čas na požadované místo. Zboží dokážeme označit čárovými kódy případně jiným systémem identifikace, aby fyzická a dokladová kontrola probíhala co nejrychleji a nejpřesněji. Přepravní trasy optimalizujeme s ohledem na snížení přepravních nákladů.

V logistice služeb dokážeme operativně konsolidovat a specifikovat požadavky pro zdravotní a sociální instituce bez ohledu na způsob vlastnictví. Dokážeme na základě kvantitativních metod predikovat vývoj situace z hlediska materiálových požadavků, ale i vývoj dané situace.

Informatika pro logistiku připravuje absolventy, aby dokázali v nouzovém stavu nastavit náhradní informační systémy pro řízení, předávání informací a elektronickou komunikaci a pro operativní systém řízení nalézt softwarovou podporu.

Proto je důležité, ale hlavně zajímavé studovat tyto specializace logistiky.

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. – prorektor pro vzdělávání