VŠLG
MENU

Kontakty na vyučující

Mgr. Petra Andresová

Odborný asistent

doc. Ing. Peter Blaho, PhD.

Místnost: 206

Ing. Veronika Bučková, Ph.D.

aktuálně na rodičovské dovolené

Ing. Růžena Caletková

Místnost: 308

Odborný asistent

Tajemnice Katedry NM

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA

Místnost: 208 B

Rektor

Ing. Alexander Čapka, Ph.D.

Místnost: 304

Odborný asistent

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

Místnost: 210A

Vedoucí Katedry BS, garant oboru Logistika ve služvách

Ing. Petr Elisek, Ph.D.

Místnost: 409

Odborný asistent

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

Místnost: 412

Profesor

prof. Ing. Ivan Gros, CSc.

EC Praha

Profesor

doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., DBA

Místnost: 303

Ředitel Institutu MBA a profesního vzdělávání

Emeritní rektor

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA

Místnost: 303

Profesor

Ing. Blanka Kalupová, Ph.D.

Místnost: 308

Odborný asistent

Vedoucí Katedry NM

doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.

Docent

Ing. Libor Kavka, Ph.D.

Místnost: 404

Prorektor pro aplik. výzkum a říz. projektů

Prorektor pro strategii a rozvoj, vědu a výzkum a aplikace

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

Místnost: 403

Prorektor pro vzdělávání

garant spec. Infor. pro logistiku, garant NM progr. Logistika

doc. Ing. Josef Kubík, Ph.D.

Místnost: 204 A

Docent, garant oboru Logistika cestovního ruchu

Mgr. Veronika Matějíčková

Místnost: 203

Lektorka anglického jazyka

Ing. Hana Neradilová

aktuálně na rodičovské dovolené

Mgr. Martin Rohleder, Ph.D.

Místnost: 409

Předseda AS, Odborný asistent

doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

EC Praha

Docent

prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.

Místnost: 206

Profesor, garant oboru Logistika v dopravě

doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

Místnost: 304

Docent

Zástupce vedoucí Katedry NM

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Místnost: 412

Profesor

Ing. Michal Turek, Ph.D.

Místnost: 204 A

Místopředseda AS, zástupce vedoucí Katedry BS

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D.

Místnost: 204 A

Odborný asistent