VŠLG
MENU

Kontakty na vyučující

Ing. Veronika Bučková, Ph.D.

aktuálně na rodičovské dovolené

Ing. Růžena Caletková

Místnost: 308

Odborný asistent

Tajemnice katedry

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Místnost: 208 B

Rektor

Ing. Alexander Čapka, Ph.D.

Místnost: 304

Odborný asistent

Zástupce vedoucího katedry

doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

Místnost: 309

Vedoucí katedry KMS,

garant studijního programu Logistika

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

Místnost: 210A

Vedoucí katedry, garant oboru Logistika služeb

Ing. Petr Elisek, Ph.D.

Místnost: 409

Odborný asistent

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

Místnost: 303

Profesor

prof. Ing. Ivan Gros, CSc.

EC Praha

Profesor

doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Místnost: 303

Ředitel Institutu MBA a profesního vzdělávání

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Místnost: 303

Profesor

Ing. Blanka Kalupová

Místnost: 206

Místopředseda AS, Odborný asistent

Zástupkyně vedoucí katedry

Mgr. Irena Kalupová

Místnost: 206, 313

Odborný asistent

Ing. Libor Kavka, Ph.D.

Místnost: 404

Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů

Odborný asistent

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

Místnost: 403

Docent

Prorektor pro vzdělávání a strategii a rozvoj, garant…

doc. Ing. Josef Kubík, Ph.D.

Místnost: 204 A

Docent, garant oboru Logistika cestovního ruchu

Mgr. Veronika Matějíčková

Místnost: 203

Lektorka anglického jazyka

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.

Místnost: 412

Profesor

Ing. Hana Neradilová

aktuálně na rodičovské dovolené

Mgr. Martin Rohleder, Ph.D.

Místnost: 409

Předseda AS, Odborný asistent

doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

EC Praha

Docent

prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.

Místnost: 206

Profesor, garant oboru Dopravní logistika

doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

Místnost: 304

Docent

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Místnost: 303

Profesor

Ing. Michal Turek, Ph.D.

Místnost: 204 A

Odborný asistent

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D.

Místnost: 204 A

Odborný asistent