VŠLG
MENU

Kontakty na vyučující

Ing. Veronika Bučková, Ph.D.

aktuálně na rodičovské dovolené

Ing. Růžena Caletková

Místnost: 308

Odborný asistent

Tajemnice katedry

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Místnost: 208 B

Rektor

Ing. Alexander Čapka, Ph.D.

Místnost: 304

Odborný asistent

Zástupce vedoucího katedry

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

Místnost: 210A

Vedoucí katedry BS, garant oboru Logistika služeb

Ing. Petr Elisek, Ph.D.

Místnost: 409

Odborný asistent

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

Místnost: 303

Profesor

prof. Ing. Ivan Gros, CSc.

EC Praha

Profesor

doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Místnost: 303

Ředitel Institutu MBA a profesního vzdělávání

Emeritní rektor

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Místnost: 303

Profesor

Ing. Blanka Kalupová, Ph.D.

Místnost: 206

Místopředseda AS, Odborný asistent

Zástupkyně vedoucí katedry

Ing. Libor Kavka, Ph.D.

Místnost: 404

Prorektor pro aplik. výzkum a říz. projektů

Prorektor pro strategii a rozvoj, vědu a výzkum a aplikace

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

Místnost: 403

Pověř. vedením KMS, Prorek. pro vzdělávání,

garant spec. Infor. pro logistiku, garant NM progr. Logistika

doc. Ing. Josef Kubík, Ph.D.

Místnost: 204 A

Docent, garant oboru Logistika cestovního ruchu

Mgr. Veronika Matějíčková

Místnost: 203

Lektorka anglického jazyka

Ing. Hana Neradilová

aktuálně na rodičovské dovolené

Mgr. Martin Rohleder, Ph.D.

Místnost: 409

Předseda AS, Odborný asistent

doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

EC Praha

Docent

prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.

Místnost: 206

Profesor, garant oboru Dopravní logistika

doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

Místnost: 304

Docent

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Místnost: 303

Profesor

Ing. Michal Turek, Ph.D.

Místnost: 204 A

Odborný asistent

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D.

Místnost: 204 A

Odborný asistent